Evolutie

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Kinderen … en ouders: God is de Schepper …

Om iets te begrijpen van de oorsprong van het heelal is het raadzaam, ja, noodzakelijk om te luisteren wat God Zelf, de Schepper van alle dingen, daarover te zeggen heeft. Daarom een Woord van Hemzelf: “[Het] geloof nu is [de] zekerheid1 van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men ziet. Want in dit [geloof] hebben de ouden getuigenis verkregen. Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is...

Lees verder
8 jaar geleden

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

Van het kerkelijk erf … De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan. Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1. De titel en inhoud van het boek “Het geheime...

Lees verder
15 jaar geleden

Evolutie: Kool, Neandertaler en haaien (IV – slot)

Dit jaar – 2009 – is het jaar dat de evolutionist Charles Darwin, en natuurlijk vooral zijn evolutietheorie – in de picture is. Er is al heel veel geschreven over hem en zijn theorie. Graag wil ik wijzen op het feit dat de heilige Schrift, het Woord van God, zegt: “Door het geloof verstaan wij, dat de werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is”. “Door het geloof verstaan...

Lees verder
15 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (III)

Wanneer men gelooft, dat het levende wezen op de een of andere manier zich vanzelf ontwikkeld heeft, dan heeft dat gevolgen voor de betekenis die men aan de dood toekent. Dan is hij de levens-schenker, dan komt het leven uit het sterven. Hoezo? Omdat volgens deze opvatting de vroegere generaties van een soort of geslacht nu eenmaal minder ontwikkeld waren dan de latere en plaats moesten maken. Ja, sterker nog: Zonder de tot de dood leidende “mislukte pogingen” van onze...

Lees verder
15 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (II)

De Neandertaler is weliswaar niet onze tijdgenoot, maar hij schijnt voor sommigen van ons vertrouwder dan sommige echte tijdgenoten. Velen van ons verbinden met de Neandertalers automatisch de gedachte aan “evolutie”. Dat komt daardoor, dat volgens de eerste weinige vondsten aan het begin van de 20e eeuw aangenomen werd, dat de Neandertalers zo ongeveer een tussenvorm tussen apen en mensen zijn. O ja??? … Net als de Neandertaler zijn de Dinosauriërs – sinds hun grootschalige op de markt brengen aktueler...

Lees verder
15 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (I)

Is er een evolutietheorie? De schoonheid en veelvoud van het leven spreken heel duidelijk van een Schepper. Jammer dat de meeste wetenschappers Hem bij voorbaat uit hun overwegingen verbannen! Wetenschappelijke theorieën over het leven hebben veel meer zin en geven veel meer vreugde, wanneer men de levensbron niet verloochent … Alleen een Schepper, die niet aan de voorhanden zijnde materialen en structuren gebonden is, kan iets nieuws tevoorschijn laten komen … En daarbij hoeft Hij niet te goochelen met miljoenen...

Lees verder
15 jaar geleden

Schepping of evolutie?

In dit artikel de behandeling van een ‘heikele’ vraag. De wereld in 6 dagen geschapen? Kom … in welke eeuw leef jij eigenlijk? Weet je dat nu nog niet? Dat duurde vele miljoenen jaren immers. Dat de wereld in 6 dagen geschapen zou zijn, is al lang achterhaald. Ja, in onze dagen wordt er gigantisch gegoocheld met miljoenen jaren, alsof men er zelf bij geweest is, toen de wereld zoveel miljoenen jaren geleden ontstond. Vooraf zeg ik u alvast dat...

Lees verder
18 jaar geleden

“Grofvuil-opruiming in Jeruzalem”

Manasse – Men schreef het jaar 696 vóór Christus. De regeringstijd van de godvruchtige koning Hiskia was ten einde gekomen. Zijn zoon Manasse, nog een knaap, volgde hem op de troon op. Twaalf jaar was hij oud, toen de verantwoording van de regering op hem gelegd werd (2 Kronieken 33). Ondanks zijn jeugd lezen we er niets over, dat zijn raadgevers hem terzijde stonden. Weliswaar wordt de naam van zijn moeder genoemd, maar er wordt niets over haar afkomst meegedeeld...

Lees verder