Erfenis

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

Het leven van David (19)

2 Samuël 8-9 Davids overwinningen (2 Sam. 8)   God had David rust gegeven van al zijn vijanden (2 Sam 7:1). Toch lezen we in dít hoofdstuk dat hij veel oorlogen voert. Een tegenstrijdigheid? Natuurlijk niet. Het punt is dat David nu de aanvaller is. Niemand durft meer tegen hem in te gaan, zoals enige tijd daarvoor (2 Sam. 5:17 e.v.) – maar nu valt David aan. God helpt David waar hij ook gaat (vs. 6). Hij breidt het grondgebied...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (41)

Handelingen 20 vers 31-38; 21:1-14 Vers 31-38 Drie jaar lang had Paulus niet opgehouden elk van hen met tranen terecht te wijzen. De oudsten moesten nu blijven waken op dezelfde wijze en in dezelfde geest als Paulus in hun midden had gedaan. Tijdens zijn driejarig verblijf in Efeze hadden zij de gelegenheid “zijn leer, zijn wijze van doen, zijn bedoeling …” (zie 2 Tim. 3:10) te leren kennen, drie dingen waarop hij wees aan het begin van zijn afscheidsrede. Hij...

Lees verder
2 jaar geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (4)

Handelingen 20 vers 32-38 God en het woord van Zijn Genade “En nu draag ik u op aan God en aan het woord van Zijn genade, die machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden” (vs. 32). Paulus maakt duidelijk dat er geen apostolische opvolging is. Kort tevoren sprak hij over zijn vertrek en nu beveelt hij de gelovigen niet aan tot een volgend apostelschap, maar tot God en het woord van Zijn genade. Deze...

Lees verder
4 jaar geleden

De verschijning (1)

Hebreeën 9 vers 26-28: 26. … anders had Hij van [de] grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om <de> zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. 27. En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven daarna het oordeel, 28. zo zal ook Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan...

Lees verder
9 jaar geleden

Geschikt voor de hemel

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ontwikkeling we ook zijn, tot welke kring wij ook behoren ‑ als het onderwerp: Geschikt voor de hemel! Dat er een hemel is, een hemel waar God woont en waar de miljoenen zalige hemelingen zijn, behoeft wel niet bewezen te worden. Ieder mens wéét het, ook al beweert hij misschien het niet te...

Lees verder
9 jaar geleden

Erfenis (2) – Wat is uw erfenis?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen bewaard voor u” (1 Petr. 1:3,4 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Een man was op jonge leeftijd naar Canada uit Engeland geëmigreerd en was door veel toewijding en hard werken in staat geweest om grote stukken land te...

Lees verder