Erfenis

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 maanden geleden

De verschijning (1)

Hebreeën 9 vers 26-28: 26. … anders had Hij van [de] grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om <de> zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. 27. En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven daarna het oordeel, 28. zo zal ook Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan...

Lees verder
5 jaar geleden

Geschikt voor de hemel

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ontwikkeling we ook zijn, tot welke kring wij ook behoren ‑ als het onderwerp: Geschikt voor de hemel! Dat er een hemel is, een hemel waar God woont en waar de miljoenen zalige hemelingen zijn, behoeft wel niet bewezen te worden. Ieder mens wéét het, ook al beweert hij misschien het niet te...

Lees verder
5 jaar geleden

Erfenis (2) – Wat is uw erfenis?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen bewaard voor u” (1 Petr. 1:3,4 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Een man was op jonge leeftijd naar Canada uit Engeland geëmigreerd en was door veel toewijding en hard werken in staat geweest om grote stukken land te...

Lees verder