Eenheid

53 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

De gemeente van God (4) — hoofdstuk 8-10

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 8 Een plaatselijke gemeente   Met het oog op de gemeente, lezen wij twee dingen: Ten eerste: “… evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door [het] woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn” (Ef....

Lees verder
2 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
3 maanden geleden

De eenheid van de Geest bewaren (2)

Nooit opgeven! Leestijd: 4 minuten In de vroeg-christelijke tijd kunnen we leren hoe God ervoor zorgde, dat de gelovigen de eenheid van de Geest bewaarden in de band van de vrede (Ef. 4:1-3). Zowel bij het gemopper van de Hellenisten als bij de vorming van de gemeente in Samaria leren we hoe God ervoor zorgde, dat de eenheid bewaard bleef. God werkt aan de ene kant. Maar Hij verwacht ook van ons, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt ook...

Lees verder
3 maanden geleden

De eenheid van de Geest bewaren (1)

Gods voorzienigheid en de verantwoordelijkheid van de apostelen Leestijd: 4 minuten In de eerste twintig jaar van de christelijke jaartelling, zoals beschreven in de Handelingen van de apostelen, deden zich omstandigheden voor die de eenheid van hart en ziel, die de gelovigen in het begin zo gelukkig kenmerkte, ernstig in gevaar brachten. De aanleidingen waren als volgt: Het gemopper van de Grieken tegen de Hebreeën (Hand. 6). Het evangelie onder de Samaritanen (Hand. 8). De bekering van de eerste niet-Joden –...

Lees verder
3 maanden geleden

Een woord over gemeentelijke onafhankelijkheid

1 Korinthe 10 vers 17: “Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood”. Het is heel gevaarlijk om persoonlijk oordeel te vermengen met het geweten. De volledig gerijpte vrucht van deze vermenging zien we in de huidige toestand van het protestantisme: het persoonlijke oordeel wordt gebruikt om de afwijzing van alles, waar het individu het niet mee eens is, te rechtvaardigen. Het verschil tussen het persoonlijk oordeel en het geweten...

Lees verder
9 maanden geleden

40 jaar onafhankelijkheid – is onafhankelijkheid goed?

40 jaar geleden werden Jamaica, Trinidad en Tobago onafhankelijke staten. Zij werden toen uit de Britse overheersing vrijgelaten. Nieuwe multi-etnische staten ontstonden​​, die hun identiteit tot op vandaag niet opgegeven hebben. Ook de economische problemen van de voormalige leveranciers van grondstoffen voor het Britse Rijk zijn nog niet voorbij. Op een ander gebied is onafhankelijkheid allesbehalve bevorderlijk: Als het om de plaatselijke gemeenten (vergaderingen, kerken, denominaties) gaat. Hier maakt de Schrift heel duidelijk, dat er maar één gemeente (ecclesia) is, waarvan de...

Lees verder
1 jaar geleden

Eenheid van rassen en de Christen

Leestijd: 12 minuten De dood van George Floyd heeft geleid tot protesten en rellen in de straten van vele Amerikaanse steden. Namen als Rodney King, Trayvon Martin, Michael Brown, Alton Sterling, Botham Jean, Atatiana Jefferson, en Ahmaud Arbery herinneren ons aan raciale onrechtvaardigheden die in het hele land hebben plaatsgevonden. Ik heb veel gebeden voor de familie van George Floyd en ook voor de steden waar de protesten en rellen plaatsvinden, en ik heb me het volgende afgevraagd: Wat zou...

Lees verder
2 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (5)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Voorwaarden voor deelname aan het breken van het brood Een voorrecht De gemeenschap aan de tafel van de Heer, die wij als verloste...

Lees verder
2 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (4)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Vrijheid of onafhankelijkheid? Wij leven, zoals wij reeds hebben opgemerkt, in zeer ernstige dagen wat het getuigenis van de gemeente van God in...

Lees verder
2 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg (3)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Verkeerd gebruik van de vrijheid “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.” Dit is een gezegende positie en roeping, die aan al Gods...

Lees verder