Christenheid

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (40)

Handelingen 20 vers 17-30 Vers 17-21 De toespraak van Paulus tot de oudsten van Efeze heeft betrekking op de gehele gemeente en is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente. Zijn bediening in Azië was voltooid. Hij stond op het punt te vertrekken en de gemeenten achter te laten zonder het apostolisch gezag en de zorg die hij hun met zoveel liefde en toewijding had gegeven. Hij droeg ze niet over aan andere apostelen. Hij gaf hun geen...

Lees verder
15 jaar geleden

Theïstische evolutie

In dit nieuwsbulletin 24 vinden we een thema, wat de gemoederen van vele Christenen vandaag bezighoudt. Hoewel het een uitgebreid artikel is geworden, is het toch een bloemlezing. De bedoeling van deze publicatie is, u een realistische indruk te geven, wat er anno 2009 zich op christelijk erf afspeelt. Er is in Frisse Wateren een artikelserie verschenen, dat ook over dit onderwerp gaat, namelijk: “Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien”. Graag wijs ik u op een woord uit de Bijbel:...

Lees verder
16 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (14)

Luisteren wij ook naar het Woord van God? En hoe luisteren wij dan? Heeft het op ons ook die uitwerking waardoor God tot Zijn doel kan komen? Is het eigenlijk niet vreemd, dat ook in de christenheid veel belangrijke waarheden eeuwen lang verborgen zijn geweest, zoals de waarheid van de opname van de gemeente hoewel het Nieuwe Testament er zo duidelijk over spreekt? Heeft dit misschien ook niet te maken met het “niet luisteren naar Gods Woord” en het “wel...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (5)

Vandaag zijn er helaas zogenaamde leiders in de Christenheid die hun invloed verkrijgen en uitbreiden door dwaling, list en zelfs onreinheid en zedeloosheid. Hun methoden zijn in wezen hetzelfde als wat in de wereld gangbaar is. Maar hoe ziet God een goede dienstknecht? 1 Thessalonika 2:3-4 Vervolg hoofdstuk 2 Vers 3: “Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list”. In vers 3-6 somt de apostel Paulus nu zeven gedragswijzen op, zoals hij en zijn medearbeiders...

Lees verder
18 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (4)

Begin jaren zestig (van de vorige eeuw – bewerker FW) is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. De publicatie van deze serie betekent niet dat Frisse Wateren met alle dingen die hierin wordt aangedragen zich kan verenigen. Toch geeft het wel op een indringende...

Lees verder
18 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (3)

Begin jaren zestig (van de vorige eeuw – bewerker FW) is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. We vervolgen nu deze serie artikelen met deel 3, waarin we verder de droevige ontwikkeling zien in de evangelische wereld. Een ontwikkeling dat ‘A tear in our...

Lees verder
18 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (2)

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. Een citaat om van te schrikken: “Ik denk niet dat er iets is gedaan, in de naam van Christus en onder de vlag van het Christendom, dat zo destructief is gebleken voor de menselijke...

Lees verder
18 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (I)

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. Rick Warren en Bill Hybels 1. Inleiding Het kenmerkende van de tak die we onderzoeken is het toepassen van marketingtechnieken en filosofie op het uitdragen van het evangelie. De pionier van deze richting is...

Lees verder
19 jaar geleden

Christen of niet …

Een statistiek over religie-aangelegenheden toonde enkele jaren geleden nog aan dat meer dan 90 procent in Europa nog Christen waren. Maar toch zijn we er van overtuigd dat vele van onze medeburgers in geen geval “echte, ware” Christenen zijn, omdat we hun gedrag kennen en ook uit gesprekken weten dat zij onverschillig staan tegenover Christus. Christen, ja of neen? Er zijn inderdaad eigenlijk twee soorten Christenen: zulken die het innerlijk zijn, en zulken die het alleen uiterlijk zijn. We richten...

Lees verder