Bron

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 dagen geleden

Vier kenmerken van menselijke religies

Johannes 4 vers 10-14: 10. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 11. De vrouw zei tot Hem: Heer, U hebt geen putemmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? 12. Bent U soms groter dan onze vader Jakob, die ons...

Lees verder
10 maanden geleden

Johannes 15 (1)

Johannes 15 vers 1: “Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman.” Ik ben de ware wijnstok … Dit is de laatste van de zeven “Ik ben”-uitspraken in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus heeft al verklaard: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35), “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8:12), “Ik ben de deur” en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10:9,11). Deze vier Ik Ben uitspraken werden in het openbaar...

Lees verder
2 jaar geleden

Bij iemand gaan zitten …

Job 2 vers 13; Ezechiël 3 vers 15; Johannes 4 vers 6; Handelingen 8 vers 31; Handelingen 16 vers 13 Ezechiël “Zo kwam ik bij de ballingen van Tel-Abib, die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden. Ik verbleef daar ontzet in hun midden, zeven dagen” (Ezech. 3:15). Ezechiël had een buitengewoon visioen van de heerlijkheid van God en van de “wagen van zijn regering” (Ezech. 1). “Boven het gewelf” zag hij “iets wat leek op...

Lees verder
2 jaar geleden

Al mijn bronnen zijn in U (1)

Psalm 87 vers 7   In deze Psalm wijzen de zonen van Korach op de vreugde die in Jeruzalem zal heersen tijdens het Duizendjarig Rijk. De zegeningen die het deel zullen zijn van het herstelde Israël hebben hun oorsprong in degene “die daar geboren zijn” (vs. 4), in de eens verworpen koning. Als zij “die in rijen dansen, zingen”, dan zullen zij zeggen: “Al mijn bronnen zijn in U!” (vs. 7). De toekomst van de gelovigen van de huidige bedeling...

Lees verder
2 jaar geleden

Gebarsten waterreservoirs …

“Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden” (Jer. 2:13).   Wat is het verschil tussen een stortbak en een levende bron? Stortbakken zijn waterbekkens waarin regen wordt opgeslagen om in droge perioden aangevoerd te worden. In het verleden waren dit in rotsen uitgehouwen holtes, maar tegenwoordig zijn er andere mogelijkheden. In ieder geval is het belangrijk, dat stortbakken worden afgedicht. Want als ze barsten, loopt het water...

Lees verder
3 jaar geleden

Bronnen in het Oude Testament

Bijbelgedeelten: Gen. 16:13,14; 21:14,19; 21:30-32; 24:11,12; 29:2; Ex. 2:15-17; Num. 21:16-18; 2 Sam. 17:18,19; 23:15,16; Spr. 5:15,16.   Het is zeker geen toeval, dat de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw plaatsvond bij een bron. In het Oude Testament spreekt de bron (Hebr. “beer”) op vele plaatsen over Christus. Christus, de Middelaar “En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier...

Lees verder
9 jaar geleden

Johannes 4 vers 14

“… maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Iemand die dorstig is naar water is een toepasselijk voorbeeld van onze dorst of ons verlangen naar geluk en echt leven. In een gesprek met een vrouw uit Samaria verwijst de Heer Jezus Christus naar dit beeld. Hij sprak...

Lees verder