Bijbel

22 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Waarom eigenlijk vier Evangeliën?

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd waarom we eigenlijk vier Evangeliën hebben1. Waren twee Evangeliën – bijvoorbeeld Mattheüs en Johannes – niet voldoende geweest? Een begrijpelijke vraag, gezien de vele overeenkomsten tussen met name de synoptische Evangeliën2. Sommige gebeurtenissen staan zelfs in alle vier Evangeliën opgetekend. Waaronder bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenis. Waarom dan vier Evangeliën? Mijns inziens wordt de reden daarvoor in het Oude Testament gevonden. Althans, hoofdzakelijk. Daarop willen we echter straks ingaan. Laten we eerst een vluchtige blik werpen...

Lees verder
11 jaar geleden

Homoseksualiteit

Seksuele vrijheid is modern. Films die homoseksuele handelingen verheerlijken, worden geprezen. Al sinds jaren worden partners van hetzelfde geslacht door de staat erkend. Zelfs predikanten mogen, hoewel op dit moment slechts in uitzonderlijke gevallen, hun homoseksuele partnerschappen uitleven. Jongeren worden al op school geleerd: De een is heteroseksueel, de andere homoseksueel, de derde biseksueel – het is allemaal goed, zolang men zich daarmee comfortabel voelt en niet onderdrukt wordt. Is dat zo? En: Is er een uitweg voor de betrokkenen?...

Lees verder
11 jaar geleden

Wat de Bijbel zegt over het leven na de dood?

De Bijbel is het enige boek in de wereld dat duidelijke antwoorden geeft op de vragen over het leven na de dood. Om menselijke meningen te voorkomen, willen we ons bij het beantwoorden van deze vraag uitsluitend bij de verklaringen van de Bijbel houden. Moge Gods Woord ook u, jou laten zien, hoe u, hoe jij voor het hiernamaals moet beslissen! 1. Zullen de doden opstaan? Ja! Jezus zei: “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen...

Lees verder
13 jaar geleden

Het Woord van God en het getuigenis van Jezus

INLEIDING “… om het woord van God en het getuigenis van Jezus” (Openb. 1:9). “… om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden” (Openb. 6:9). “… haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenisvan Jezus hebben” (Openb. 12:17). “… uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben” (Openb. 19:10). Het brandpunt van goddelijke belangen op aarde In deze uitdrukkingen, die uiteindelijk neerkomen op een en dezelfde uitdrukking, vinden we niets minder dan het...

Lees verder
13 jaar geleden

Wie schreef de brief aan de Hebreeën?

De Brief aan de Hebreeën neemt onder de brieven van Paulus een zeer bijzondere en geheel eigenaardige plaats in. Hoewel deze brief de naam van de schrijver niet vermeldt, zo blijkt toch, naar onze mening, zowel uit de inhoud, uit de eigenaardige manier van schrijven en uit de groeten en aan het slot, als uit de plaats, die hij in de rij van de brieven inneemt, dat de Christelijke Kerk terecht deze brief aan Paulus heeft toegeschreven. De volgorde toch,...

Lees verder
14 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (2)

DEEL 1 Vervolg hoofdstuk 2: “ÉÉN DING IS NODIG” Het belang van het horen van Gods Woord Het is uiterst noodzakelijk om elke dag tijd door te brengen met Gods Woord. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jezus tegen Martha. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen helpen en die nuttig kunnen blijken, maar dit ene is boven al het andere absoluut wezenlijk. Evenmin als ons lichaam zonder zuurstof kan leven, kunnen wij het zonder Gods Woord. Het...

Lees verder
14 jaar geleden

GAP-theorie

De vraag of er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een tijds-tussenruimte is geweest, wordt onder Christenen sinds lange tijd als twistpunt gediscussieerd. We geven op deze plaats de (ingekorte) brief van een broeder door, die deze tussenruimte afwijst. Ook het antwoord voegen wij toe. Beste Manuel, Lang heb ik over de opvatting nagedacht of Genesis 1 vers 2 de gedachte mogelijk maakt, dat een bepaalde tijdsduur tussen de verzen 1 en 2 ligt. Broeder Kelly laat zelfs ruimte...

Lees verder
16 jaar geleden

De dochters van Zeláfead

We hebben in de bijbel en in het bijzonder in het Oude Testament verschillende plaatsen, waarin ons vrouwen of meisjes als navolgenswaardige voorbeelden genoemd worden. Door het lezen van een artikel over Achsa, de dochter van Kaleb, werd de schrijver van dit artikel aan de vijf dochters van Zeláfead, Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza herinnerd (zie: Numeri 26:33; 27:1-11, enzovoorts). De schrijver gaat verder en zegt: “Verschillende dingen die ons over deze vijf jonge vrouwen worden bericht, zijn mij...

Lees verder
19 jaar geleden

De ondeugdelijke fundamenten van de Nieuwe Bijbel Vertaling

Ter informatie Ongetwijfeld is het laatste woord over de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) nog niet geschreven. Maar onderstaand commentaar is zeer de moeite waard om u te oriënteren op een belangrijk gegeven als een “Bijbelvertaling”. U begrijpt dat Frisse Wateren niet aansprakelijk is voor hetgeen hieronder geschreven werd, maar het wel van harte wil aanbevelen. Het is ook niet de bedoeling om hierover een discussie op gang te zetten, maar wel om de Bijbellezer te attenderen op het belang van...

Lees verder
19 jaar geleden

Zonder Mij kunt u helemaal niets doen

Johannes 15:5 Gaat het jouw ook zo, dat je soms door niet-Christenen met beweringen en vragen wordt aangevallen, die je aanvankelijk “monddood” maken? Onze verlegenheid is echter vaak ook Gods gelegenheid! Daarom willen wij enerzijds op zulke momenten allereerst beslist de Heer om wijsheid vragen en daarna zo antwoorden, dat het evangelie dan ook doorgegeven wordt wanneer wij de vraag zelf niet of slechts gedeeltelijk kunnen beantwoorden. Maar aan de andere kant is het goed, wanneer wij ook de visies...

Lees verder