Avondmaal

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Vragen over de erkenning van gemeenten

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18). Een weliswaar complexe situatie We leven in de 21e eeuw. De wereld is niet hetzelfde als in de eerste eeuw. Dit geldt niet alleen voor technologie en de maatschappij, maar ook voor het christelijke getuigenis op aarde. In het begin gingen alle gelovigen dezelfde ‘kerkelijke’...

Lees verder
1 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (3)

“Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik ook u heb overgegeven, namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u is; doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis” (1...

Lees verder
2 jaar geleden

Een uiteenzetting van 1 Korinthe 10 vers 16–21

1 Korinthe 1 vers 1,2 en 9; hoofdstuk 8; hoofdstuk 10   Het is van het grootste belang om Bijbelverzen te begrijpen, niet alleen in hun onmiddellijke context, maar binnen het hele boek of de brief waarin ze worden gevonden, en niet te vergeten met inachtneming van de algemene leer van de hele Bijbel. Deze brief is rechtstreeks gericht tot de gemeente van God in Korinthe, maar heeft een universele toepassing, aangezien zij allen omvat, “in elke plaats die de...

Lees verder
3 jaar geleden

Het wonder van Pasen (1)

Inleiding Beste lezer, het is de tijd van Pasen. Een tijd waarin veel mensen bezig zijn met het voorbereiden van de Paasmaaltijd of het plannen van leuke uitjes voor het gezin. Pasen is immers een feestdag en, het woord zegt het al, moet gevierd worden. Misschien heb jij ook wel plannen voor Pasen. Gezellig een dagje uit met het gezin, naar de meubelboulevard, de Paasshow bij het autobedrijf, paaseieren verstoppen en zoeken met de kinderen, naar een uitvoering van de...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (44)

Dankbaar tot het einde! Lukas 22 vers 14,15,17: 14. En toen het uur was gekomen, ging Hij aanliggen, en de apostelen met Hem. 15. En Hij zei tot hen: Ik heb vurig begeerd [1] dit pascha met u te eten, voordat Ik lijd. 17. En Hij nam een drinkbeker, dankte en zei: Neemt deze en deelt hem onder elkaar. Markus 14 vers 22-24: 22. En terwijl zij aten, nam Hij brood en nadat Hij had gezegend [2], brak Hij het...

Lees verder
4 jaar geleden

Samenkomen als gemeente: wangedrag …

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: “Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. Want er moeten ook sekten 2 onder u zijn, opdat <ook> de beproefden onder u openbaar worden”. Van hoofdstuk 3 tot 9 vers 24 krijgen we de opdracht die past bij het huis van God. De overheersende gedachte...

Lees verder
7 jaar geleden

De eerste dag van de week (3)

… en het vergaderd zijn om Jezus “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in de hemel Laat ons met deze veelzeggende woorden van de Heer voor ogen, wanneer wij op de eerste dag der week als Zijn discipelen om Hem en om de tekenen, die Hem als het geslachte Lam voorstellen, vergaderd zijn, bedenken, dat wij straks in de hemel op dezelfde wijze, in...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (61)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 16 (vervolg) De pauselijke listen Maar de welwillendheid van Karel de Grote wekte slechts te meer de begerigheid en afgunst bij de roofzuchtige priesters op. Niet tevreden met hun landerijen en tienden, haakten zij naar een standpunt ver boven de wereldlijke bezitters van goederen, ja zelfs boven de monarch zelf. Geprikkeld door vroegere voorspoed, probeerden zij thans door een stoutmoedig plan het doel van hun wereldse eerzucht te bereiken. Een aanspraak op keizerlijke macht...

Lees verder
10 jaar geleden

Avondmaal: Waarom elke zondag?

Waarom vieren we elke zondag het avondmaal? “Ik begrijp echt niet”, zo begon onze broeder, “waarom we elke zondag avondmaal vieren. Het is mij een raadsel waar ze dat uit afleiden”. Even was ik geschokt. Droomde ik misschien? Sprak ik wel echt met een broeder die al bijna vijftien jaar lang wekelijks brood had gebroken? Nee, het was geen droom. In levende lijve stond deze broeder voor me en sprak deze onthutsende woorden. “Onvoorstelbaar”, dacht ik bij mezelf, “hoe kan...

Lees verder