Arbeid voor de Heer

31 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (4)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in Thessalonika en Berea aan, waar er heel verschillende reacties op zijn prediking zijn. Thessalonika en Berea – de prediking en haar ontvangst Lezen Handelingen 17:1-15. Na de verschillende belevenissen van geluk en leed, bekeringen en vervolgingen in Filippi, komt Paulus met zijn begeleiders naar Thessalonika en drie weken later naar Berea. Daar onderhield hij zich toen met de Joden telkens in de synagoge....

Lees verder
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (3)

September 2008. In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Filippi aan, waar er heftige tegenstand is. Er gebeuren wonderbare dingen. Een waarzegster komt tot de Heer Jezus. De vijand moet voor het evangelie wijken. Hoe is dat vandaag? Ook vandaag moet de vijand opzij voor de Heer Jezus! Dit jaar (2008) nog gebeurde dit in een bepaald Afrikaans land, dat een waarzegster aan de macht en invloed van satan...

Lees verder
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (2)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn 2e zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Troas aan, waar het gaat om de vraag langs welke weg de reis verder weg gaat. Over leiding gesproken … een onderwerp dat ons allen als christenen aangaat. We kunnen heel veel leren van de apostel Paulus en zijn reisgenoten. Er zijn voorwaarden verbonden aan de leiding van God in ons leven. Kennen wij die en houden we er rekening mee?...

Lees verder
16 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (22)

Paulus brengt het evangelie in Europa … Hier begint een nieuw tijdvak in de geschiedenis van de kerk, zowel als van Paulus zelf. Paulus en die met hem zijn brengen nu het evangelie in Europa … Terugrekenende van de tijd, dat Paulus van Azië naar Europa zeilde, waren omtrent vierhonderd jaren verlopen, sedert Alexander van Europa naar Azië gezeild was. Hoe onderscheiden waren echter hun beweegredenen en bedoelingen – hun strijd en hun overwinningen! De geestdrift van Alexander was opgewekt...

Lees verder
16 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (I)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. In het eerste artikel treffen wij hem in de stad Lystra aan, dat één van de eerste stations van de reis was. Lystra en een jonge medestrijder Handelingen 16:1-5 1 Hij nu kwam <én> in Derbe en in Lystra. En zie, daar was een discipel, genaamd Timotheüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 2 die een [goed] getuigenis had van de broeders in...

Lees verder
16 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (14)

We hebben we al gevonden, dat de Heer Jezus de Zijnen “redt van de komende toorn”. Vergelijkt u maar eens de uitleg van dit vers. We vinden hier een vernieuwde bevestiging daarvoor, dat de gelovigen vóór de tijd van de oordelen, de grote tijd van verdrukking, opgenomen zullen worden. We mogen ons er dagelijks op verheugen, dat wij spoedig de behoudenis door onze Heer Jezus Christus ontvangen zullen. Wat een dag, o wat een dag, zal dat zijn!!! 1 Thessalonika 5:9-13...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 2 – vervolg (6)

Hoe is het vandaag onder hen die door de Heer geroepen een dienst verrichten voor de Heer? Wordt door hen eer gezocht van mensen? Hebben de dienstknechten van God een soort verkiezing nodig – zoals onlangs in Nederland gebeurde (vergelijk artikel “Vreemde verkiezing”) – wie van hen het ‘meest begaafd’ is en het ‘meeste publiek’ trekken, wie van hen het ‘meest populair’ is? En … hoe is met ons allen gesteld? We hebben allen immers een taak van de Heer...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika (1)

Paulus heeft Thessalonika tijdens zijn tweede zendingsreis bezocht en kort daarop deze brief geschreven. Daar heeft hij drie sabbatten lang het woord van God verkondigd. Een grote menigte was tot geloof gekomen, namelijk een aantal Joden, aanbiddende Grieken en een aantal voorname vrouwen. De apostel heeft in korte tijd door zijn onderwijs een goede grondslag gelegd. Zijn prediking maakte diepe indruk. Toch moest hij vanwege vervolging Thessalonika spoedig weer verlaten … 1 Thessalonika 1:1-3 A. Inleiding tot de 1e brief...

Lees verder
17 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (III)

December 2006. Hebben wij al “opruiming” gehouden, zodat de Heer ons ook kan gebruiken in Zijn dienst? Willen we überhaupt Hem wel dienen of vinden we het zo wel lekker makkelijk? Een beetje Christendom, regelmatig naar de bijeenkomsten van de gemeente gaan, maar verder niet teveel tijd aan besteden … is het zo? Dan is directe “opruiming” geboden met belijdenis van zonden en zwakheid. Bij Hem is veel kracht, beste vrienden, ook in 2007. Hij is nog niet gekomen en...

Lees verder
17 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (II)

Zijn wij ook trouw aan de Heer en kan Hij ook ons in Zijn dienst inzetten in de dagen waarin wij leven, dagen waarin het verval onder de Christenen schrikbarende vormen heeft aangenomen? Of zijn wij ook zo druk met onze “weldoortimmerde huizen” (zie Haggaï 1:4vv)? O, dat wij meer op Tychicus mogen gaan lijken! Tychicus – een boodschapper met geestelijke kwaliteiten Alle bewoners van de Romeinse provincie Klein-Azië (de westkust van het huidige Turkije) hebben het Woord van de...

Lees verder