Arbeid voor de Heer

31 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Een sterk (voetbal)team

Eén doel Wat is een sterk team? Natuurlijk zeggen we dat ze sterke spelers hebben, die wel iets kunnen. Maar is dit werkelijk het enige gezichtspunt? Heel veel hangt af van de psychologische weerbaarheid van de spelers. En wat nog belangrijker is, de interne samenhang en een goede verstandhouding met elkaar. Daarover is in het verleden en wordt ook nu weer op het WK 2014, bijvoorbeeld, vooral bij Frankrijk, maar uiteindelijk bij alle teams besproken. Zonder een gemeenschappelijk spel, zal...

Lees verder
10 jaar geleden

Zondebesef

Lukas 5 Aan het begin van dit hoofdstuk vinden we een gebeurtenis, dat volledig buiten zijn historische plaats staat. Het gaat om de roeping van de eerste apostelen, met name die van Simon. Dit wordt naar voren gebracht vergelijkbaar met andere gelegenheden, waar het slechts om een enkele blinde of bezetene ging, ook al waren er eigenlijk meerdere. Zo is de zoon van Jona hier het grote voorwerp van Gods genade, hoewel anderen ook op hetzelfde moment geroepen werden. Hij...

Lees verder
11 jaar geleden

“Te beginnen bij Jeruzalem”

“Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem” (Luk. 24:46-47). Bovenstaande zendingsopdracht werd de apostelen door de verrezen Heer gegeven. Ongetwijfeld  veelgelezen en overbekende woorden. Maar hoe bekend zijn ze werkelijk? Soms blijken de meest gelezen teksten vreemd genoeg eveneens de minst begrepen. Voor mij persoonlijk geldt dat in elk...

Lees verder
11 jaar geleden

Na vele jaren …

Een jonge christen gaf een oudere heer een traktaat. Hij nam het weliswaar vriendelijk aan, maar voegde eraan toe: “Vroeger heb ik ook vaak traktaten verdeeld. Ik heb echter nooit ervaren of zich iemand daardoor ooit bekeerd heeft. Daarom ben ik ermee opgehouden”. De jonge man antwoordde slechts: “Misschien bent u erin geïnteresseerd, hoe ik tot Jezus Christus geleid werd” – “Jazeker”, antwoordde de oudere heer. “Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin”, begon de jongere, “maar van het geloof...

Lees verder
11 jaar geleden

Sam – een waarschuwing voor jonge christenen

Ik kom van een begrafenis. Het ging om Sam. Hij is 26 jaar oud geworden. Een prediker zei: “Hij is veel te vroeg van ons heengegaan”. Hij was Christen – en is gestorven. Hij werd met een spuit in het toilet van het ziekenhuis gevonden. En de volgende dag was de bruiloft van zijn broer. Sam is net 26 jaar oud. Hij groeide op als een gelukkige jongen in een gelovige familie. Hij was de oudste van drie kinderen en...

Lees verder
11 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (11 – slot)

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Zien we in deze mysterieuze reis niet de voorafschaduwing van de volmaakte weg van de Heer Jezus in het midden van Israël? In hem was er niets van de schande van Egypte te zien. Hij wandelde en woonde in het licht van de onveranderlijke trouw van God aan Zijn beloften. Hij waarschuwde het volk voor het komende oordeel, en ging de weg van de dood, brak alle banden met Israël...

Lees verder
12 jaar geleden

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn … op Martha te lijken wil eigenlijk niemand van ons. Maar toch zeggen we vaak: Ik ben zo druk … druk … druk! Een uitdrukking die we in onze dagen veel tegen komen immers. Het is vast heel goed om zo aan het eind van het jaar ook eens stil te staan bij...

Lees verder
14 jaar geleden

“Tijd voor de waarheid-nieuws”

Wat ben je werkelijk aan het doen met je leven? Om in te vullen: Heb jij als kind van God: Recentelijk met iemand gesproken over de Heer en hun verloren ziel? Een traktaat weggegeven? Een brief ter bemoediging aan een andere Christen of zendeling geschreven? Wat geld gestuurd ter ondersteuning van een werk van de Heer? Serieus gebeden voor redding van zielen? Gehuild om verloren zielen die op weg naar de hel zijn? Gods wil gezocht voor je leven? Geprobeerd...

Lees verder
14 jaar geleden

Een levende offerande

Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst” (Romeinen 12:1). Lees verder Exodus 3:15-18; 8:25-28; 10:8-11; 10:24-26. Wij zingen en spreken dikwijls over de dienst voor de Heer. Bij vele gelegenheden geven we ons bij vernieuwing over aan de Heer en willen ons als “een levende offerande” aan Hem ter beschikking stellen. Maar heel dikwijls sluipen de levende offeranden al van...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Thessalonika 3 (9)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen … Hoofdstuk 3:6-9 Vers 6: “Maar wij bevelen u, broeders, in [de] naam van <onze> Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting die zij van...

Lees verder