Arbeid voor de Heer

29 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Geestelijke luiheid

Terwijl het volk van Zebulon, Naftali, Issaschar en andere stammen in de strijd tegen de Kanaänieten “hun leven versmaadden tot de dood toe”, waren in de gelederen van Ruben “de overleggingen van het hart groot” (Richt. 5:18,15,16). Het nieuws van de uitgebroken strijd was tot hen doorgedrongen en ze hadden het gevoel: we moeten meestrijden. Als ze eenvoudig hadden gezocht naar de wil van God, zouden ze meteen zijn vertrokken. Maar het vlees vermengde zich met hun gedachten, en er...

Lees verder
3 jaar geleden

Hier ben Ik, zend Mij

Het is een groot verschil, dat is ingeklemd in het zesde hoofdstuk van Jesaja: van een “Wee mij, want ik verga!” naar “Zie, hier ben ik, zend mij!” (Jes. 6:5,8). En daartussen ligt een indrukwekkende ervaring, waardoor de profeet veranderd wordt. In het gezicht dat hij ziet, komt een seraf, die zijn lippen aanraakt met een brandende kool uit het altaar, en zegt: “Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend”...

Lees verder
4 jaar geleden

Onbereikte volkeren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 28:19-20; Markus 16:15; Lukas 24:46-48; Johannes 20:21-23; Handelingen 1:8. Er is veel falen in de geschiedenis van de christelijke kerk. Daartoe behoort zeker ook dat het ons, christenen, na 2000 jaar nog niet gelukt is de “fakkel van het evangelie” naar alle uithoeken van de wereld te dragen. Tot op heden zijn er vele bevolkingsgroepen, die nog niet door het Evangelie bereikt zijn. Deze “onbereikte volkeren” kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: Onder sommige volksgroepen zijn er individuele...

Lees verder
4 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (6)

“Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen” (1 Sam. 3:19 – SV). De Samuël-les Het verblijf van Samuël bij Eli in de tempel was belangrijk voor zijn toekomstige dienst. Hier leerde hij de stem van God kennen. Hij luisterde zo precies naar God en zo  precies gaf hij de woorden van God door, dat geen van Zijn woorden ter aarde vielen (1 Sam. 3:19). Later...

Lees verder
4 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (1)

Inleiding   Waarom moest Jozef, voordat hij naar de wil van God onderkoning van Egypte werd, eerst slavendienst in het huis van het Egyptische hoofd van de lijfwacht verrichten en aan de voortdurende toenaderingspogingen van de vrouw blootgesteld worden? Waarom moest hij ten onrechte meer dan twee jaar in de gevangenis doorbrengen? Waarom liet God Mozes eerst aan de Egyptische universiteiten leren en aansluitend 40 jaar in de woestijn schapen hoeden, voordat Hij hem op de leeftijd van 80 jaar...

Lees verder
4 jaar geleden

Een pleidooi voor 30-jarigen

“En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon …” (Luk. 3:23) {HSV}. “Als Timotheüs komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere, zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem” (1 Kor. 16:10-11) {HSV}. Behalve zoals het hier staat, dat...

Lees verder
5 jaar geleden

Eenzame plaatsen in ons leven – kennen wij die?

“Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit” Markus 6 vers 31 Vandaag leven we in een tijd waarin het alledaagse met al zijn eisen en verplichtingen ons meer en meer in beslag neemt en ons nauwelijks tijd laat om bij te komen. Men haast zich van de ene afspraak naar de volgende. Het resultaat is: Werkelijk tot rust komt men niet meer. Daarnaast worden de eisen en de druk in het beroepsleven steeds groter....

Lees verder
5 jaar geleden

Zijn de aanvallers het belangrijkst?

Natuurlijk is het belangrijk zulken te hebben, die goed doelpunten kunnen scoren. Maar alleen zouden ze snel aan hun einde zijn. Want ze hebben ook degenen nodig, die hen goede voorzetten geven. Alsmede zulken, die de meestal volgende tegenaanval af kunnen weren; en een goede keeper, enzovoort. Uiteindelijk is elke positie is belangrijk en van betekenis, en een team dat alleen met slechts tien in plaats van elf spelers uitkomen moet, is kwetsbaar en verzwakt. Gaat het ​​bij ons christenen...

Lees verder
5 jaar geleden

Een sterk (voetbal)team

Eén doel Wat is een sterk team? Natuurlijk zeggen we dat ze sterke spelers hebben, die wel iets kunnen. Maar is dit werkelijk het enige gezichtspunt? Heel veel hangt af van de psychologische weerbaarheid van de spelers. En wat nog belangrijker is, de interne samenhang en een goede verstandhouding met elkaar. Daarover is in het verleden en wordt ook nu weer op het WK 2014, bijvoorbeeld, vooral bij Frankrijk, maar uiteindelijk bij alle teams besproken. Zonder een gemeenschappelijk spel, zal...

Lees verder
5 jaar geleden

Zondebesef

Lukas 5 Aan het begin van dit hoofdstuk vinden we een gebeurtenis, dat volledig buiten zijn historische plaats staat. Het gaat om de roeping van de eerste apostelen, met name die van Simon. Dit wordt naar voren gebracht vergelijkbaar met andere gelegenheden, waar het slechts om een enkele blinde of bezetene ging, ook al waren er eigenlijk meerdere. Zo is de zoon van Jona hier het grote voorwerp van Gods genade, hoewel anderen ook op hetzelfde moment geroepen werden. Hij...

Lees verder