Apostel Paulus

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

2000 jaar Paulus

Van 28-06-08 tot 29-06-09 gedenkt de Rooms Katholieke Kerk de apostel Paulus. “Hun” apostel Paulus. In een publicatie van de “Heilige Stoel”, die op een toespraak van de in dienst zijnde paus teruggaat, heet het: Zoals de geboorte van Rome op het mythische paar van de broers Romulus en Remus teruggevoerd wordt, zo worden Petrus en Paulus als de grondleggers van de kerk van Rome gehouden. Hebt u behoefte aan religie, aan spiritualiteit, aan innerlijke ervaringen, aan emotionele verrassingen? Hebt...

Lees verder
16 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (12)

Dit gedeelte laat ons het apostelschap van Paulus zien. Een apostelschap dat niet in verbinding met Jeruzalem stond, maar helemaal daarbuiten. Ook zijn roeping onderscheidt hem van de ‘twaalven’. Omdat het apostelschap van Paulus in vele opzichten verschilt van dat van de twaalven, zal het noodzakelijk zijn dit kort na te gaan. Tenzij dit verschil verstaan wordt, kan de wezenlijke aard van de tegenwoordige bedeling maar gedeeltelijk begrepen worden … Deel 1: 32 – 814 n. Christus Het apostelschap van...

Lees verder
16 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (III)

December 2006. Hebben wij al “opruiming” gehouden, zodat de Heer ons ook kan gebruiken in Zijn dienst? Willen we überhaupt Hem wel dienen of vinden we het zo wel lekker makkelijk? Een beetje Christendom, regelmatig naar de bijeenkomsten van de gemeente gaan, maar verder niet teveel tijd aan besteden … is het zo? Dan is directe “opruiming” geboden met belijdenis van zonden en zwakheid. Bij Hem is veel kracht, beste vrienden, ook in 2007. Hij is nog niet gekomen en...

Lees verder
16 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (II)

Zijn wij ook trouw aan de Heer en kan Hij ook ons in Zijn dienst inzetten in de dagen waarin wij leven, dagen waarin het verval onder de Christenen schrikbarende vormen heeft aangenomen? Of zijn wij ook zo druk met onze “weldoortimmerde huizen” (zie Haggaï 1:4vv)? O, dat wij meer op Tychicus mogen gaan lijken! Tychicus – een boodschapper met geestelijke kwaliteiten Alle bewoners van de Romeinse provincie Klein-Azië (de westkust van het huidige Turkije) hebben het Woord van de...

Lees verder
16 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (I)

Paulus was in elk opzicht een opvallende persoonlijkheid – zowel zijn kennis als ook zijn unieke toewijding stellen allen in zijn omgeving in de schaduw. Werkelijk? Heeft Paulus de verhoudingen en daarmee ook zijn medebroeders overheerst? En hoe hebben deze mannen in zijn omgeving op het sterke geloof en de zeker unieke opdracht van Paulus gereageerd? Hebben zij zich gelaten tot “kofferdragers” beperkt – alsof dat alleen een werk van de Heer zijn kan? En wat doen wij, wanneer anderen...

Lees verder
17 jaar geleden

De gave van de Heilige Geest

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen … wat betekent het en hoe staat het met ons? Wij kunnen één hand in de “mand van het vlees” steken en zaaien voor het vlees, of de andere hand in de “mand van de Geest” steken en zaaien voor de Geest. De hele dag door doen wij het één of het ander. In welke mand steekt u, steek jij...

Lees verder
17 jaar geleden

Ambitie

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse thee, goed bereid en heet – heel verfrissend! Of misschien zou uw keus een lange teug van uw lievelingsdrankje zijn, goed gekoeld in de koelkast. David voelde zoiets toen hij zich verborg (2 Samuël 23:15). Maar belangrijker is, datgene waar de Heer naar kijkt in de laatste gemeente in Openbaring...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (26 – slot)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:6-21.   God weet alles Deze heiligen waren het die Saulus vervolgde. “… hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan” (Handelingen 9:13) gaf Ananias de Heer door om over na te denken. En wie zijn die heiligen? Zij die bij de Heer Jezus behoren, in Hem geloven. Misschien wil jij niet zo graag een heilige genoemd worden of er ook niet voor jezelf geen aanspraak op willen maken. Wanneer jij jezelf een...

Lees verder