4 jaar geleden

Spreuken 14 vers 10

“Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen”.

De smart van Christus en de vreugde van Christus

“Het hart kent zijn eigen bitterheid”. Er is één hart dat in die zin past; het is het hart dat werd gebroken door smaad; dat werd gesmolten in de hete oven van de diepste beproeving, en dat de onuitsprekelijke bitterheid van het leed van Golgotha ervoer.

De Vader weet en begrijpt wat het voor Zijn Zoon betekende om het oordeel van de zonde te dragen, en de Heilige Geest kan de oneindige diepten van het lijden meten waarin Hij ging toen Hij leed, de Rechtvaardige voor ons, de onrechtvaardigen; maar niemand anders in het hele universum kan met Hem de kennis delen van het mysterie van die vreselijke uren, de bitterheid van de beker die Hij toen dronk, of de kosten kennen die de verlossing met zich meebracht. Het lijden is nu voorbij en het oordeel is voor altijd helemaal voldaan, want Hij is uit de dood opgewekt, maar Zijn liefde blijft in al haar onveranderlijke kracht, en het kan alleen worden afgemeten aan wat het heeft geleden.

“… en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen”. Hij is een vreugde ingegaan die ook niet onder woorden te brengen is. Het straalde in al zijn aantrekkelijkheid en onvergelijkelijke glorie aan de andere zijde van de duisternis van lijden en dood, en om het te bereiken verdroeg Hij het kruis en verachtte de schande. Hij is er nu binnengegaan en heeft daar metgezellen, want Hij is gezalfd met  vreugdeolie boven Zijn metgezellen (Hebr. 1: 9). Geen vreemdeling mengt zich in deze vreugde en kan het ook niet begrijpen. Het beweegt zich in een verborgen omheining die nooit zal worden ontheiligd door voeten van vreemden, maar gezegend feit, u die Hem liefheeft, bent niet langer “vreemdelingen en bijwoners” (Ef. 2:19). Hij heeft u Zijn vrienden genoemd (Joh. 15:15). U bent Zijn metgezellen, door Zijn buitengewone genade, om het geheim van Zijn vreugde te kennen en Zijn blijdschap te delen. 

J.T. Mawson; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW