3 jaar geleden

Sneeuwlessen …

“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol” (Jes. 1:18b)

“Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes. 55:10).

 

* * *

 

Sneeuwwit …

 

Psalm 51 vers 9
“Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.”

Is er een zuiverder wit dan sneeuwwit? Zelfs het saaiste landschap schittert, als het bedekt is met sneeuw. En als de zon schijnt, kun je helemaal verblind worden in de sneeuw.

Maar elk sneeuwkristal heeft een zaadje nodig, waarop het kan kristalliseren. En deze kiemen zijn meestal stof- en roetdeeltjes uit de lucht. Dus elke sneeuwvlok, hoe mooi ook, heeft een kleine vuile kern.

Hetzelfde geldt voor ons. Uiterlijk leiden we misschien een schitterend leven. Maar er is een vuile kern in ons – de zonde.

Pas als je met je zonden naar Jezus Christus gaat, en Hem als je Redder aanneemt, wast God je zo schoon dat je ook “van binnen” wit wordt. Dan ben je witter dan sneeuw (Psalm 51:9).

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 09.03.2010.

 

* * *

 

Sneeuw scheppen

 

Maleachi 4 vers 2a:
“Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.”

 

Niet waar: wie sneeuw schept, onderneemt zwaar werk, dat vaak maar langzaam zichtbare resultaten oplevert. En velen ervaren dat. Duizende mensen zijn aan het scheppen na een sneeuwval. En dat doen ze meestal voor hun eigen huis. De hele omgeving sneeuwvrij te scheppen zou hopeloos zijn. En zo schept men in de eigen omgeving. Maar wanneer “krachtige zonnestralen” het met sneeuw bedekte gebied bereiken, smelt alles in korte tijd weer weg. Wat talloze sneeuwschuivers niet konden, doet de zon in een mum van tijd.

Dit doet me denken aan de inspanningen van veel gelovigen, om onaangename en verkeerde dingen te verwijderen. We doen dit in onze kleine omgeving, dáár moet tenminste gerechtigheid worden gevonden. Maar de wereld zelf blijft onrechtvaardig. Echter, als de zon der gerechtigheid (Mal. 3:20) zal opkomen, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen, ja, dan zal het onrecht wereldwijd en in korte tijd worden verbannen!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 13.01.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW