12 jaar geleden

Samuël en Daniël (15)

Herhalingsles

  • Lees eerst de lessen 11 tot 14 rustig door.
  • Leg het dan aan de kant en neem de Bijbel ter hand; die mag u altijd gebruiken.
  • Maak nu de herhalingsles. De vragen waarop u geen antwoord weet, kunt u eerst weglaten.

probeer tenslotte nog eens de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, kijkt u nogmaals de vorige lessen na.

1. God is de Allerhoogste. Nebukadnezar moest dat uiteindelijk erkennen. Maar het is pas door schade

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nebukadnezar heeft opnieuw een droom, die hem ongerust maakt. Wat zag hij in zijn eerste droom?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat ziet hij nu?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wie wordt er bedoeld met de boom?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat zal er met hem gebeuren, als hij in zijn leven niet met de allerhoogste God rekent?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Maar Nebukadnezar laat zich niet waarschuwen. In zijn paleis in Babel schept hij op: “Is dit niet het grote Babel, dat

………………………………………………………………………………………………………….”.

5. Het “ik” en het “mijn” liggen deze dwaze man man voor in de mond. Kent u nog een andere man in het Oude Testament, met wie dat het geval is?

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Weet u, in welke 4 evangeliën de gelijkenis van de rijke dwaas te vinden is?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wie is als eerste in de zonde van de hoogmoed gevallen?

………………………………………………………………………………………………………………………

In Genesis 3 vallen …………………… en ………………….. in hetzelfde kwaad.

8. In Jakobus staat “God weerstaat de ………………………………………., maar

…………………………………………………………………………………………………………………….”.

En het spreekwoord zegt: “Hoogmoed

………………………………………………………………………………………….”.

9. Was Nebukadnezar de vader of de grootvader van Belsazar?

………………………………………………………………………………….

10. De wijn is een spotter. Wie heeft Belsazar bespot?

………………………………………………………………………………….

Hij deed hij dat, omdat hij

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Maar: “God laat Zich niet

…………………………………………………………………………………………………….”.

12. Er verschijnt een vinger, en op de muur kan men de woorden “

………………………………………………………………………………………………………………..” lezen.

13. Als niemand van de wijzen van Babel het schrift ontcijferen kan, wordt

…………………………………. gehaald.

Wie had deze de koning geadviseerd?

……………………………………………………………

Daniël legt de betekenis van de woorden uit: “Geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden”.

14. Daniël zou als beloning voor de uitleg van dit schrift de derde heerser van Babel worden. Maar in dezelfde nacht wordt

………………………………………………………………………………………………,

die

………………………………………………………………………………………………

wordt gedood en het

………………………………………………………………………………………………

rijk is beëindigd.

15. Belsazar is niet zo ver gekomen om God de eer te geven die hem toekomt. Noem eens twee redenen, waarom elk mens God eren en danken moet.

  • a) ………………………………………………………………………………………………………
  • b) ……………………………………………………………………………………………………..

16. Nu volgt het ………………………………………… rijk, dat in het droombeeld van Nebukadnezars door

………………………………………………………………………………………………………………………

werd voorgesteld.

17. In dit rijk neemt Daniël opnieuw een hoog positie in. Hij is één van de drie

………………………………………………………………………………….

waaraan de 120 …………………………………… rekenschap hebben af te leggen.

18. Het plan van koning Darius was, Daniël

………………………………………………………………………………………………………………………

maar dat wekte het misnoegen van de andere bestuurders. Zij werden

………………………………………………………………………………………………………………………

19. Daniël is in alle dingen trouw. Hij geeft de keizer

………………………………………………………………………………………………………………………

en aan God

………………………………………………………………………………………………………………………

20. Het is juist vanwege zijn trouw aan God, waarom de leiders en stadhouders hem in een val lokken. Welke koninklijk bevel wordt uitgevaardigd?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

21. Welk oud voorschrift gebruiken zij om Darius zo ver te beïnvloeden, dat hij zo’n besluit neemt?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

22. Welke goede gewoonte heeft Daniël?

………………………………………………………………………………………………………………………

23. Hij …………………………. in zijn bovenvertrek, omdat

………………………………………………………………………………….

Deze ruimte heeft open vensters naar

…………………………………………………..

24. Daniël heeft de eer van God op het oog. Hij trekt zich niet terug, maar bidt als altijd drie keer per dag. Van wie lezen we in de Psalmen, dat hij ook ‘s avonds, ‘s morgens en ‘s middags tot God riep?

………………………………………………………………………………………………………………………

25. De stadhouders en bestuurders hebben hun doel bijna bereikt. Zij klagen Daniël bij de koning aan. Hoe noemen zij Daniël geringschattend?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wie wilde eens het Joodse volk doden?

………………………………………………………………………………………………………………………

26. Darius probeert om Daniël te redden, maar het bevel, dat hij uitvaardigde, is een wet

………………………………………………………………………………………………………………………

Dat betekent, dat

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

27. Daniël gaat in de leeuwenkuil, maar de leeuwen doen hem niets, want

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

28. De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil heeft veel gemeenschappelijks met de geschiedenis van de drie vrienden van Daniël in de vurige oven. Noem eens een gemeenschappelijk punt.

………………………………………………………………………………………………………………………

29. Wat gebeurt er met de mannen, die Daniël beschuldigden?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

30. Welk gezegde wordt hier toegepast?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

31. Daniël bleef trouw en standvastig. God reageerde op zijn trouw door het feit, dat Hij door middel van engelen de muil van de leeuwen sloot. Wees ook Daniël! Sta pal, ook als het soms zwaar is en het iets kost.

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.


* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Kun je Hebreeën 11 vers 1 en 12 uit het hoofd opzeggen?


* * * * *

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW