13 jaar geleden

Samuël en Daniël (1)

Hanna, de moeder van Samuël

We zullen in deze cursus eerst iets over Samuël horen. Eerst is het zeer belangrijk om eens te onderzoeken, wie zijn moeder was. Misschien vindt u dit enigszins vreemd, maar heel vaak, als de Bijbel ons iets over bepaalde personen vertellen wil, wordt eerst meegedeeld wie de ouders zijn. Daarbij wordt vaak de moeder in het bijzonder vermeld.

1. Een kind heeft, wat een karakter en gewoonten betreft, veel van zijn vader en zijn moeder. Kent u daarnaast een toepasselijk gezegde?
“De appel …………………………………………………………………………….”.

2. Toch wordt het geloof van de kinderen niet van de ouders geërfd.
Wel zijn het voorbeeld en de invloed van vader en moeder buitengewoon belangrijk. Nemen we bijvoorbeeld 2 Timotheüs 1 vers 5: Wat woont er in Timotheüs?
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat is een ongeveinsd geloof?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bij wie was dit ook al te vinden? Bij zijn …………………. en zelfs bij zijn ……………………………. (u kunt de antwoorden door nauwkeurige lezen in vers 5 vinden).

3. Het model en de invloed van ouders kunnen zowel goed als slecht zijn.
Als voorbeeld lezen wij iets van Markus 6. Wat durft de dochter van Herodes haar vader bij zijn verjaardagsfeest te vragen? …………………………………………………………………………….

Maar wie heeft haar daartoe aangezet? ……………………………….

Noem ook de naam …………………………..

4. Lees nu eerst voor uzelf 1 Samuël 1. Neemt u rustig de tijd om het gelezen deel van de Bijbel goed in u op te nemen.

5. Wat is de grote zorg in het leven Hanna?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Waarheen gaat Elkana elk jaar met zijn gezin?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat staat daar? …………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(herinner u dat het hier niet om de tempel gaat, die later door koning Salomo gebouwd werd).

Wat doen ze daar? ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Hoe toont Elkana dat hij Hanna liefheeft? ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat doet Peninna nu? …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat doet daarop dan weer die arme Hanna? ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Hanna gaat in haar groot verdriet en bittere droefheid niet naar Eli, maar rechtstreeks naar het hoogste adres!
Tot wie dan? …………………………………………………………………………………………………….

In welk vers leest u dat? in vers …………….

Wat zegt zij hierover aan het eind van vers 15? ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

9. Eerst meent Eli dat hij met een dronken vrouw te doen had. Nadat hij Hanna aangehoord en zijn fout opgemerkt had, kan hij zeggen (vers 17)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

10. Ongeveer één jaar is later is Samuël geboren. Als u vers 20 goed leest, kunt u vaststellen, wat het woord “Samuël” betekent, namelijk ………………………………………………………

11. Aangezien wij met de betekenis van namen van doen hebben – wist u dat Hanna betekent: “Begenadigde”? (een begenadigde is iemand, aan wie genade werd bewezen). Vindt u dat deze naam goed bij haar past?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Waarom? ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

12. In het Nieuwe Testament, in Lukas 2, lezen wij van een vrouw, die Anna heet (Anna betekent hetzelfde als Hanna). Waar is zij dagelijks te vinden? ………………………………………..

Wat doet zij daar? …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Zij vraagt om de geboorte van een kind (niet om iets voor haarzelf). Aan wie vraagt zij?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Heeft God haar gebed verhoord? ………………………………………..

Werd haar ook genade bewezen? ……………………………………..

* * * * *

Uit het hoofd leren – in uw hart bewaren.

 

Hoe blij en dankbaar Hanna was, toen God haar Samuël gegeven had, lees je in de eerste 10 verzen van 1 Samuël 2. We vinden daar de lofzang van Hanna.
Het begint met “Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE!”

Leer 1 Samuël 2:1-2!

 

* * * * *

* De cursus hanteert de Herziene Staten Vertaling.

 

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Dit kunt u doen via CONTACT bovenaan de site. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

 

Wil je ook mee doen? Vul de bon onderaan in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt.

 


 

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: …………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………………………………….

Leeftijd: …………………………………………………………………………………….

Emailadres: ……………………………………………………………………………….

man/vrouw*

 

* Streep door wat niet van toepassing is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW