1 jaar geleden

2 Samuël 23 vers 12

Samma stond midden in het veld met linzen

Samma wordt gerekend onder de drie helden van David vanwege zijn grote heldendaad van geloof en overwinning op de Filistijnen. Het meest opvallende is dat “hij zich stelde …” (2 Sam. 23:12). Toen al “het volk vluchtte” voor de vijand, stond hij op. Men zou kunnen zeggen, dat het land met linzen niet de moeite waard was om daarvoor het leven te verliezen. Samma dacht daar anders over, want hij wist, dat het hele land Israël door de HEERE was gegeven als erfbezit (Joz. 1:6). Het was voedsel voor Gods volk. Daarnaast hadden de Filistijnen de gedachte, dat het de moeite waard was om te bezitten – de vijand zou willen, dat we zelfs “kleine dingen” opgeven als ze verband houden met het getuigenis van Christus.

Wat Samma en de andere helden kracht gaf, was hun overtuiging, dat David inderdaad de gezalfde van de HEERE was en dat God hem het koninkrijk had gegeven. Is het zo ook bij ons? Misschien zitten we in een kleine gemeente waar veel zwakheid is en er moeilijkheden zijn. En net als in Samma’s tijd zijn velen gevlucht, maar is er een broeder of zuster die wil staan, “zich stellen” wil? De “wereldbeheersers van deze duisternis” (Ef. 6:12) zijn vijandig tegen de belangen van God in de wereld en zullen niet tevreden zijn totdat ze het laatste spoor van het getuigenis voor Hem hebben weggevaagd. In deze strijd spoort Paulus ons aan “stand te houden” (Ef. 6:13). Samma stond op, maar het was de Heer Die de overwinning gaf.

De Heer vraagt ons alleen om te staan, trouw te zijn en te wachten op hoe Hij de overwinning tot stand brengt. Samma dacht, dat het land met linzen de moeite waard was om voor te strijden, niet omdat hij strijdlustiger was dan zijn vrienden, maar omdat hij waardeerde wat God waardeerde.

Brian Reynolds; © the Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW