2 jaar geleden

Ruth 1 vers 8-11

“… zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen … Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden … Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? …”

 

Slecht advies van een gelovige

 

“Ga heen, keer terug!” Waarheen? Ga terug naar de hel? Terug naar de poel van vuur en zwavel? Terug naar Moab en zijn goden en naar de hel aan het eind? Want dat is de echte betekenis ervan. En dit is het advies van iemand die de levende God kende. Krijg alles wat je kunt in de wereld, en de eeuwige ondergang aan het einde. Zelfs de wereld minacht christenen die op zo’n manier handelen.

Pas op dat u op geen enkele manier de waarheid prijsgeeft; daarmee verliest u alles en wint u niets. Toch lijken Naomi’s woorden vriendelijk en welgemeend. “Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen” (vs. 8); “Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden” (vs. 9). Wat een aanfluiting! Keer Hem je rug toe, en zoek rust! Wat hadden ze haar kunnen antwoorden? We hadden alles, en het is allemaal weggevaagd door de dood. “Onze beker was vol, maar hij is ter aarde gestort, en wij zijn leeg en verlaten in de wereld; wij willen iets levends en blijvends.”

Zulke zielen zijn geschikt voor God om binnen te komen, en te vullen, en te troosten, en te bevredigen. En ze lijken ook in ernst, en zeggen: “Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk.” Zij lijken zo geïnteresseerd, zo betrokken, als een hart dat bijna voor Christus gekozen heeft. Maar Naomi zei: “Keer terug”. Hoe kon ze? Zich van God afkeren? Terugkeren naar de wereld, de wereld die hen niet had bevredigd! Naomi was het beeld bij uitstek van sommige dwarse mensen, die tegen de draad in zijn, die er geen verwachting van hebben, dat andere mensen gered worden; het is voor hen genoeg te weten dat zij zelf gered zijn.

 

W.T.P. Wolston

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW