6 jaar geleden

Rusland – Syrië: profetie werpt zijn schaduw vooruit

15 maart 2018. Dit artikel werd 22.09.2015 in het Duits gepubliceerd. De huidige actuele toestand daar bewijst de juistheid ervan.

Er wordt veel gesproken over het Midden-Oosten. Men verneemt hoe Rusland militaire goederen levert aan Syrië. Wie de profetie van de Schriften kent, is niet verrast. De toekomst is begonnen …

Enige tijd geleden was te lezen en te horen dat Rusland zijn militaire basis in Syrië uitbreidt. Het ziet ernaar uit dat Rusland met grote haast een belangrijke basis bouwt voor luchtaanvallen in Syrië. Rusland heeft kennelijk de grote Antonov AN-124 transportvliegtuigen naar Syrië verplaatst. Niet één, maar een groter aantal. De bestemming is het vliegveld in Jableh, een kustplaats op 25 kilometer ten zuiden van de stad Latakia.

Dat is niet alles. Er waren ook meerdere schepen, waaronder het Russische landingsschip “Nikolai Filtschenkow” vol met militair materiaal. Bijvoorbeeld: gepantserde schepen, militaire vrachtwagens en granaatwerpers. En andere schepen schijnen onderweg te zijn. Daarin niet alleen Russische militaire goederen maar ook gewoon soldaten. Dat alles moet slechts een voorhoede zijn.

Politiek gezien kan dit te maken hebben met de politieke wereldplannen en dromen van Vladimir Poetin. Vanuit een bijbels perspectief zijn er echter extra links. Want Rusland zal in de toekomst een cruciale rol spelen.

Wat maar weinig mensen bedenken, is, dat Rusland langer zal bestaan dan Europa, het toekomstige Romeinse Rijk. En het zal een cruciale machtsfactor zijn in de eindtijd. Dat maakt de profetie van de Schrift heel duidelijk.

Rusland steekt waarschijnlijk achter een uitdrukking die God herhaaldelijk gebruikt in de profeet Ezechiël: “in het uiterste noorden” (Ezech. 38:6,15; 39:2). Deze plaatsen zijn altijd gerelateerd aan Israël. Voor dit land is er het noorden (vandaag waarschijnlijk Syrië, Turkije), maar ook een daarboven uitstekende vijand, dat nog verder naar het noorden ligt. Dat is Rusland.

Daniël heeft een visioen ontvangen (Dan. 8), waarin God hem iets laat zien over de komende macht van de Assyriër (zoals ik zei, Syrië, Turkije, enz.). En van hem staat er uitdrukkelijk: “Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht” (Dan. 8:24). Waar komt deze kracht vandaan?

Zijn macht wordt ook daarvan afgeleid, dat hij door een sterkere ondersteund wordt. Het is logisch om de in Ezechiël 38 vers 39 gebruikte uitdrukking van het “uiterste noorden” daarop te betrekken. Deze macht van Rusland staat achter de Syriër.

Syrië probeert nu al een leidende positie in te nemen in het Midden-Oosten. Dat zullen ze in de toekomst nog veel sterker doen. En dan zullen ze nog steeds, zoals vandaag, afhankelijk zijn van Rusland, dat hen waarschijnlijk niet alleen met oorlogsmateriaal, maar met nog veel meer zal ondersteunen.

Deze ondersteuning zal de Assyriër uiteindelijk niet helpen. Hij zal door de komst van de Heer Jezus geoordeeld worden. Uit Jesaja 31 vers 4-8 weten we dat deze vijand zonder strijd zal vallen. De Heer Jezus Christus zal komen en hem oordelen. Europa is op dit tijdstip volgens Openbaring 16 vers 20 al overwonnen en geoordeeld.

Maar dan is er nog steeds deze vijand die achter Assur staat: Rusland. Volgens Ezechiël 38 vers 15 zal Rusland met een groot leger tegen Israël optrekken. Maar zij zullen onder een vreselijk oordeel vallen: “Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren …” (Ezech. 38:21).

Dan zal de Heer Jezus in het 1000-jarige Vrederijk in gerechtigheid regeren en een heerlijke vrede tot stand brengen. Hij alleen is daartoe in staat – het zal het eerste volkomen rechtvaardige koninkrijk zijn. En er zal een vrede zijn die deze aarde sinds de zondeval niet heeft gekend.

Manuel Seibel, © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW