1 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (1)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie

Leestijd: 3 minuten

Christenen laten zich niet bang maken door politieke gebeurtenissen. Zij weten dat God alles in zijn handen heeft. Hij heeft nooit iets “uit de hand laten lopen”. Integendeel, alles dient om zijn raadsbesluiten tot stand te brengen (verg. Jes. 25:1; Hand. 2:23; 4:28).

Dit eerste (van de drie) delen gaat met name over het niet misleid worden door de actualiteit.

Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen oplettendheid, maar vooral ook waakzaamheid geboden. Hoe gemakkelijk is het om tot de verkeerde conclusie te komen! Dan beweert men dat dit en dat precies is wat men vindt in deze of gene passage in Gods Woord. In werkelijkheid is het echter een vergissing. Misschien heeft men niet ingezien dat de bijbelse profetie spreekt over gebeurtenissen die verwijzen naar een gebeurtenis die nu nog in de toekomst ligt.

Vaccinatie en merkteken

Eén voorbeeld: sommigen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat de nieuwe mRNA-vaccins het merkteken van het beest zijn (Openb. 13:16) of althans de eerste stap in die richting. Zij die dit denken, zien over het hoofd dat de opname niet in het laatste boek van de Schrift wordt genoemd. Maar het kan ondubbelzinnig geplaatst worden tussen Openbaring 3 en 4. Dit betekent dat alles wat wij vandaag meemaken niet kan verwijzen naar dingen die na Openbaring 3 te lezen zijn.

Het merkteken zelf zal pas in de tweede helft van de zevenjarige periode van verdrukking worden ingevoerd. Dit betekent dat er ten minste drie en een half jaar zal liggen tussen de Opname en deze zaak. Uit Daniël 9 vers 27 kunnen we zien, dat deze grote verdrukking één (jaar)week zal duren, dat wil zeggen zeven jaar.

Wij kunnen vandaag echter nog helemaal niet zeggen hoe de technologie er tegen die tijd zal uitzien. Het is heel goed mogelijk dat Gods oordelen in de eerste jaren zullen leiden tot de vernietiging van de gehele IT-infrastructuur (zoals wolken, enz.), zodat “weer” van een volkomen normaal merkteken kan worden uitgegaan, hetgeen Johannes, de schrijver van Openbaring, zeker ook voor ogen had.

Zo zie je maar: Sommigen hebben hier veel te overhaaste conclusies getrokken, die elke ( tijdelijke) grondslag missen. Zelfs wat de zaak zelf betreft, kunnen wij vandaag nog helemaal niet zeggen hoe een dergelijk merkteken gestalte zal krijgen.

De DDR en het nationaal-socialistische tijdperk?

Nu, in de afgelopen maanden, voelen sommige mensen zich herinnerd aan procedures die zij naar eigen zeggen reeds in de DDR-tijd hadden meegemaakt. Anderen hebben het over methoden die bestonden onder het naziregime in Duitsland.

De meeste mensen kunnen dit alleen uit boeken en video’s hebben gehaald. Maar men moet uiterst voorzichtig zijn met dergelijke vergelijkingen. Mensen redeneren vaak vanuit een zekere emotionaliteit met zulke, mogelijk slechts schijnbare parallellen. Achteraf worden zulke veroordelingen dan vaak relatief …

Oekraïne en huidige ontwikkelingen

Tegen de achtergrond van dergelijke uitspraken viel mij nu echter een artikel op dat handelde over een andere actuele gebeurtenis: de troepeninzet van Rusland rond Oekraïne. Daar herinnert een journalist aan het Hitler-tijdperk: “Zelfs als Rusland zich terugtrekt, zoals het beweert, blijven de bedoelingen achter de troepenconcentratie, ongekend in Oost-Europa sinds Hitlers invasie in de Sovjet-Unie, van centraal belang” (NZZ, 18.2.2022).

Het gaat over de Euraziatische landmassa, d.w.z. een soort supercontinent bestaande uit Europa en Azië. De geograaf Halford Mackinder (1861-1947) zei destijds: Wie Eurazië beheerst, beheerst de hele wereld.

Gods almacht

Nu maken veel christenen zich zorgen over de oorlogen en conflicten die uit deze gebeurtenissen zullen voortkomen. In feite, weten we het niet. Ik kom terug op het beginpunt: wat we met overtuiging kunnen zeggen is: God loopt niets uit de hand. Hij staat boven alles. Dat was even waar in de tijd van Henoch en Noach als in de tijd van het kruis van Jezus. Het is niet veranderd tot op vandaag!

Moeten wij als christenen daarom bang zijn voor de “vloedgolven” die hieruit zullen voortvloeien voor Europa, Duitsland en andere landen? Nee, wij kunnen ons vertrouwen op God blijven stellen! Dit wordt ons getoond door Noach of ook Josafat die, bijvoorbeeld, als heerser over Juda te maken kreeg met overmachtige vijanden. Wij bidden voor de gelovigen in deze gebieden, dat zij hun vertrouwen in Gods goedheid niet zullen verliezen en dat zij standvastig zullen zijn in het belijden van hun geloof. Wij roepen tot God dat ongelovige mensen het heil in Christus mogen grijpen. En zelf willen we ook rustig blijven en al helemaal niet vrezen voor onze materiële bezittingen of innerlijke vrede.

 

Manuel Seibel; www.bibelpraxis.nl

Geplaatst in het Duits: 21.02.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW