2 jaar geleden

Romeinen 8 vers 35 en 37

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? … Maar ik dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad”.

De eeuwige liefde van Christus is ons blijvend deel. Niets anders in het universum is zo sterk. Tegenover alle bewijzen van de macht van de vijand zijn wij meer dan overwinnaars! Simson, een type van de overwinnaar, doodde de jonge leeuw. Later namen bijen hun intrek, en hun honing bracht voedsel en zoetheid voort. Kracht en verkwikking werden gevonden in wat Simson met vernietiging had bedreigd. In alles wat onze weg belaagt, zijn wij meer dan overwinnaars, en niets kan ons scheiden van Zijn liefde.

In Efeze 5 vers 25, zien we de toewijding van de liefde: “… ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.” Hij gaf Zichzelf in de oneindige waarde van Zijn Persoon. Daarom heeft Hij recht op de gemeente, terwijl Hij haar heiligt en reinigt van alle sporen van onreinheid. Wanneer de dag van de heerlijkheid komt, zal Hij de gemeente vol glorie aan Zichzelf voorstellen. Dat zal de volle weergave zijn van Zijn toegewijde liefde.

In Efeze 3 vers 19 vinden we de grenzeloze omvang van de liefde van Christus: “… en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.” Dit lijkt misschien een tegenstrijdigheid – Zijn liefde kennen die de kennis te boven gaat. Naarmate wij door Zijn Geest in de innerlijke mens met kracht worden gesterkt, zullen wij de uitgestrektheid van Zijn liefde kennen als een grenzeloze oceaan die nooit volledig kan worden verkend. Maar ons geestelijk vermogen om het te waarderen en ervan te genieten wordt voortdurend vergroot.

Galaten 2 vers 20 spreekt over Zijn liefde voor het individu: “De Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” De apostel Paulus genoot het bewustzijn van Christus’ persoonlijke liefde voor hem, en hij ontving alle leiding van Hem, die hem liefhad en Zichzelf voor hem gaf. De liefde van Christus motiveerde hem in zijn dienst en was het licht waardoor hij wandelde. Mogen wij de liefde van Christus in haar vele aspecten beschouwen en er van genieten.

 

W. Magowan; © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW