1 jaar geleden

Romeinen 8 vers 30

Bij God is de toekomst er al …

 

Niets kan Gods plan tegenhouden of zelfs maar dwarsbomen. Wat Hij Zich voorneemt te doen, zal zo zeker gebeuren alsof het al was gebeurd.

In Zijn gebed tot de Vader zei de Heer Jezus: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven” (Joh. 17:4). Dat gebeurde aan de vooravond van de kruisiging. De volgende dag zou Hij het werk aan het kruis op Golgotha uitvoeren tot verheerlijking van God en tot redding van verloren mensen. Het lag dus nog voor Hem. En toch zegt Hij: “… terwijl Ik het werk heb voleindigd.” Het was al zo, als was het al gebeurd. Vanuit Goddelijk perspectief ziet Hij al op het volbrachte werk terug. Niets kon Hem ervan weerhouden deze weg tot het einde te gaan. Alleen God kan zo spreken!

En met het doel van onze weg gaat het precies zo. “En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft  gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt” (Rom. 8:30). Wij geloven in de Heer Jezus en zijn al gerechtvaardigd. Maar niemand van ons is al verheerlijkt. Dat zal pas gebeuren, als Hij komt om ons tot Zich te nemen. En toch is het bij God al een vaststaand feit. Het is zo zeker, alsof het al gebeurd was.

Hoe groot is onze God! Alles wat nog vóór ons ligt, is voor Hem al realiteit. Hij heeft ons gered in Zijn oneindige liefde en Hij brengt ons naar ons doel met dezelfde liefde en in Zijn oneindige macht.

 

Dirk Mütze; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.08.2017. 

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW