4 jaar geleden

Romeinen 8 vers 1

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rom. 8:1)

“Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:31-32).

Valse schuldgevoelens

Voor sommigen van ons is schuldgevoel een vaste metgezel. We leven onder de last van fouten uit het verleden en de angst voor toekomstige overtredingen. Zelfs als we proberen vooruit te kijken, maken we onszelf voortdurend verwijten. Niet alle schuldige gevoelens zijn gebaseerd op feiten, maar degenen die het gevolg zijn van het overtreden van het bijbelse of burgerlijke recht, zijn echt: als we overtreden, wijst de Heilige Geest ons op wat er verkeerd is en hoe dit te corrigeren. Dan, in reactie op onze belijdenis, biedt God ons elke keer vergeving en reiniging van schuld (Ps. 32:5).

Waar komen valse schuldgevoelens vandaan? Er zijn verschillende antwoorden. Ten eerste gebruikt Satan het om gelovigen lastig te vallen. Door leugens en beschuldigingen probeert de vijand innerlijke vrede te vervangen door onrust en vreugde door ontmoediging.

Een andere bron van schuld is legalisme1, het beoordelen van gedrag volgens een precieze norm. Gods Woord bepaalt de wijze waarop we moeten leven, maar sommige christenen en kerken leggen aanvullende regels op. En het niet naleven van door mensen gemaakte voorschriften kan schaamte veroorzaken. Jeugdervaringen kunnen ook de negatieve gevoelens van schuld tevoorschijn brengen. Of dit nu komt door de nasleep van traumatische gebeurtenissen of het gevoel dat we niet aan de verwachtingen van de ouders hebben voldaan, een herinnering kan ons ertoe brengen onszelf als volwassenen hard te beoordelen. Leven onder zware kritiek kan ook dit effect hebben, evenals perfectionistische neigingen – die ons vertellen dat we altijd “meer kunnen doen” en “het beter kunnen doen”.

Legalisme, pijnlijke jeugdervaringen, perfectionisme en kwetsende opmerkingen zijn vruchtbare grond voor schuldgevoelens. Als je worstelt met zelfveroordeling, moet je de legitimiteit van de bron nagaan.

NOOT:
1. Legalisme is de stelling in de christelijke theologie dat verlossing eerder een beloning is voor het (strikt) naleven van religieuze voorschriften en wetten (leges in het Latijn) dan het gevolg van de genade van God. Het begrip heeft een sterk negatieve bijklank, omdat slechts uiterlijkheden en menselijke trots worden benadrukt. {Wikipedia}

 

Tim Hadley, Sr.; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW