7 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus …”.

Wat is eigenlijk “vrede met God”?, zo vroeg iemand die een evangelisatie-samenkomst bijgewoond had. “Is het een zeker gevoel in het hart?” – Nee, de vrede geeft wel en heerlijk stil en rustig gevoel, maar dat is nog niet de vrede zelf”. – “Ja, maar er zijn mensen die zeggen dat wanneer men dit heerlijk gevoel niet altijd heeft, men dan niet bekeerd is. Of ook, dat men dan niet meer zou kunnen zondigen. Is dat waar?”

Ach, ware vrede is niet slechts een gevoel, maar het is in zichzelf iets wat vast en zeker is. Het is een onwrikbaar verdrag waarin de gelovige door het verzoeningswerk van Jezus Christus aan het kruis is opgenomen. Hij heeft vrede met God! Is dat een gevoel? Nee, het is een fundament waarop de gelovige door de dood en de opstanding van de Heer Jezus staat. Het betekent niet: Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben een gelukkig gevoel in ons hart, nee, dat zou ons weinig helpen. Onze gevoelens zijn zo veranderlijk als de wind.

Maar de vrede met God is zo vast als de troon van God zelf. “… toen Hij vrede verkondigde door Jezus Christus …” (Hand. 10:36). Betekent dat zoveel als: verkondigde een zeker gevoel van het hart? Nee! Het is de verkondiging van de vrede tussen een heilig God en de mens, gemaakt door de Heer Jezus en gegrond op Zijn volbracht werk. “Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis” (zie Kol. 1:20). Hij is Zelf nu onze vrede in de tegenwoordigheid van God. Deze vrede is een feit en niet slechts een gevoel. Zo volkomen de Heer Jezus de vrede gemaakt heeft, zo volkomen bezit ik haar en mag haar genieten omdat God mij haar geschonken heeft. Zij kan mij niet geroofd worden omdat ze gegrond is op het werk van de Heer Jezus, Mijn Verlosser.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW