18 jaar geleden

Risico

Ieder mens heeft een ziel die gered èn die verloren kan gaan. U en ik dus ook. Wilt u verzekerd zijn van eeuwig leven? Lees dan verder, want dat kan! …

Risico’s

Ons leven zit vol met risico’s. Men kan vandaag voor bijna alle soorten gevaren een verzekering afsluiten. Wie genoeg geld heeft om zich aan alle kanten in te dekken, zit goed en kan rustig leven.

Maar ik ben bang dat het grootste risico door velen van onze medemensen wordt vergeten. Denkt u daar eens over na! Wanneer u bijvoorbeeld 70 of 80 jaar op deze aarde leeft, bent u voor deze tijd verzekerd. Maar geen verzekeringsmaatschappij houdt er rekening mee, wat vóór u ligt, dat is de eeuwigheid.

Wanneer u deze aarde moet verlaten, zal uw levensverzekering uw naaste familieleden voor financiële problemen bewaren. Maar ú, ú zult uw Schepper moeten ontmoeten. Wat zou dan uw verzekering zijn? Het grootste risico waarmee elk mens leeft, is, om eeuwig verloren te gaan.

Risico betekent een mogelijk gevaar. Maar de ontmoeting met God is niet een mogelijkheid, maar een onvermijdelijke realiteit.

Bent u er zeker van dat u Hem dan als uw Heiland-God zal ontmoeten? Hebt u door het geloof in de Heer Jezus Christus de verzekering voor uw eeuwig geluk, het eeuwig leven, ‘afgesloten’ en ‘ondertekend’?

Kosten

Wat kost zo’n verzekering die voor eeuwig geldt? Als het niet in de Bijbel stond zou je het niet geloven. Maar daar staat het juist wel in en – het kost niets! Het wordt ons voor niets aangeboden, want de Heer Jezus Christus heeft aan het kruis van Golgotha alles al betaald. Het enige wat God verlangt, is, dat u ‘ondertekent’. Hoe? Door te geloven in het Woord van God en de Heer Jezus Christus als Heer en Heiland aannemen.

“Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis …” (Hand. 16:31)

A.C. v.d. Beek

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW