9 jaar geleden

Psalm 99 vers 9

“… buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is de HEERE, onze God” (Ps. 99:9).

Ernstige gevolgen

Een jongen op een bromfiets griste de handbagage van een meisje die hij passeerde. Zij probeerde het vast te houden en viel. Haar hoofd smakte op het trottoir. Hij had haar gedood! In een enkel ogenblik werden de ouders van het meisje en haar vrienden in rouw gedompeld. Maar ook werd in één ogenblik het leven van de jongen op de bromfiets verwoest: van dief veranderde hij tot iemand die schuldig werd aan de dood van een ander.

Deze droevige gebeurtenis verbijstert ons: Het geeft ons het gevoel van de schokkende ernst van de zonde. Iemand denkt mogelijk dat het stelen van een handtas niet zo ernstig is. Maar kunnen we de gevolgen inschatten van onbeduidende diefstal, een heftig gebaar, een ondoordacht woord of een leugen? Kunnen wij dit beteugelen?

Is het werkelijk nodig om de ernst van een zonde op zijn gevolgen te meten? Voor onze heilige God kan geen zonde “onbeduidend” worden genoemd. Een enkele zonde is genoeg om de toegang tot de hemel voor eeuwig te verhinderen. Daarom: hoe kunnen we ontkomen?

God zond volgens Zijn belofte Zijn Zoon in deze wereld. In al Zijn onschuld droeg Jezus het oordeel over onze zonden. God strafte Hem in onze plaats. Want voor wie in de Heer Jezus gelooft, is het probleem van de zonde opgelost. “Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is [het] eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Rom. 6:23). Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh. 5:24).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW