3 jaar geleden

Psalm 92 vers 3

“… in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten.”

Deze psalm is speciaal geschreven voor de sabbat, de rustdag. Dan kan men zich onttrekken aan de dagelijkse sleur. Gelukkig zijn we als de woorden van onze dagtekst voor ons uitkomen. Als we dankbaar kunnen zijn voor de kleine dingen, die God ons in Zijn goedheid gegeven heeft: voor de nachtrust, voor het dagelijkse voedsel en voor gezondheid, kleding en een dak boven ons hoofd; maar ook voor Gods trouw, die we ervaren in moeilijke tijden, in de nachten van ons leven. Soms is dat niet gemakkelijk; om dit te doen, moeten we ons leven volledig in Gods handen geven.

Als we ons volledig aan Hem toevertrouwen, kunnen we zijn vrede in ons hart ervaren. Ook als we vaststellen, dat het heel goed gaat met mensen die zich niet om God en Zijn gebod bekommeren. Dan lijkt het alsof God er niet is en alsof Hij het kwaad niet straffen zal. Hetzelfde gebeurde met de dichter van deze psalm. “… de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien …. .” (vs. 8).

Door de Geest van God kon hij echter erkennen: Hun einde is het oordeel van God. Wie zonder God en zonder Christus leeft, heeft geen hoop in deze wereld. Maar wie in Hem gelooft, zal niet worden geoordeeld. De Heer Jezus zei: “Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven!” (Joh. 6:47).

Om dit te bewerken, is de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha gestorven. Zouden we Hem dan niet met heel ons hart prijzen? En genieten van de werken van Zijn handen? Die werken hebben ons veranderd van verloren zondaars in geliefde kinderen van God. We mogen deel uitmaken van de familie van God. Als we eraan denken, “is het goed de Heer te loven” (vs. 2). Halleluja!

 

© www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW