10 maanden geleden

Psalm 74 vers 5-6

“Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen en mokers in stukken.”

In Psalm 74 vinden we een klaaglied van Asaf over de verwoesting van Gods heiligdom. Hij vertelt ons over mensen die bekend waren omdat ze naar de Libanon gingen en met hun bijlen bomen omhakten en ze met houwelen en mokers vormden voor de ornamenten van de tempel. Ze gebruikten destructieve wapens op de juiste manier, want u zult zich herinneren dat bij de bouw van de tempel geen van deze gereedschappen gebruikt werd in het huis zelf. We leren uit deze psalm dat ze gebruikt werden buiten het huis om voor materiaal te zorgen voor de bouw.

Er zijn ook in onze tijd bekende mensen geweest die, door het evangelie, een instrument waren om geestelijk materiaal voort te brengen voor het huis van God. Maar Asaf gaat verder en zegt dat de bijlen en mokers nu gebruikt werden binnen het heiligdom — niet buiten — en dat het vakkundige werk van anderen verwoest werd. Het is veel gemakkelijker om mensen naar buiten te drijven dan om hen binnen te krijgen. We kennen de bedroevende ervaring om te zien hoe er strijd gezaaid is in gemeenten en daardoor mensen werden weggedreven. Hoeveel meer zegen zou het voortgebracht hebben als er was gearbeid voor de bekering van mensen en dezen waren gevormd tot materiaal waarmee het huis van God verfraaid wordt.

Paulus spreekt over de kracht die de Heer hem had gegeven en zegt daarover terecht: “… volgens het gezag dat de Heer mij heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken” (2 Kor. 13:101. Wij bevinden ons, al is het in mindere mate, in dezelfde positie. Laten wij die tot een of andere plaatselijke gemeente behoren, ervoor zorgen dat we onze krachten inzetten tot opbouw en niet tot vernietiging; laten we opbouwen in plaats van afbreken. Laten we ernaar streven om een instrument te zijn tot opbouw en herstel van de gelovigen, in plaats van het volk van God te verwarren en uiteen te drijven.

 

G. Davison 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW