19 jaar geleden

Psalm 71:3

In vroeger tijden, toen de mensen de moderne oorlogsmiddelen nog niet kenden, was een burcht een veilig toevluchtsoord. Nu nog verwonderen wij ons over de geweldige bolwerken, die de mensen toen bouwden om zich voor dreigende gevaren te beschermen. Wie zich bij een vijandelijke overval binnen in een burcht bevond, kon zich tamelijk veilig voelen.

Met zulk een burcht vergelijkt de psalmdichter zijn God. Op ons toegepast betekent dat bescherming en zekerheid. Hoewel wij niet letterlijk aangevallen worden met wapens, zijn er toch verschillende bedreigingen en gevaren waaraan wij bloot staan in het leven.

Wij maken ons zorgen als ziekte en nood komt. Wij zijn verontrust als onze baan in gevaar is of als wij zelfs werkeloos geworden zijn. Wij hebben angst misschien voor de toekomst als een van onze geliefden van ons weggenomen wordt.

Ook satan is niet werkeloos. Iedere dag probeert hij ons aan te vallen. Hij wil ons onze zekerheid van de behoudenis roven, en als hem dat niet lukt, probeert hij onze geloofsvreugde te verminderen.

Zijn doel is altijd onze gemeenschap met de Heer te verstoren en ons andere dingen voor onze harten te stellen.

Voor al deze bedreigingen kunnen wij ons niet in eigen kracht beschermen. Wij vinden alleen bescherming in de Heer Jezus. Hij heeft de vijand overwonnen. Wij mogen ons vol vertrouwen in gebed tot Hem gaan, want Hij heeft beloofd: "Verschrik niet, en ontzet u niet; want de Heere, uw God, is met u alom, waar gij heengaat" (Jozua 1:9).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW