6 jaar geleden

Psalm 68 vers 5-6

“Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; …”.

“Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en laten uw weduwen op Mij vertrouwen” (Jer. 49:11).

Gods zorg voor weduwen en wezen

Het is ontroerend om in de Schrift te zien hoe liefdevol God Zich uitstrekt naar weduwen en wezen. Onze Schepper-God zorgt voor Zijn schepselen. Hoe hulpelozer zij zijn, hoe meer Hij Zijn zorg naar hen doet uitgaan. “Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen” (Ps. 147:9-11). “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9).

Onze Schepper-God heeft de vrouw gemaakt als een hulp voor de man. In heel Gods Woord wordt de man gezien als het hoofd van de vrouw, hoewel hij op geen enkele wijze beter is dan zij. Geen van beide is bedoeld om onafhankelijk te zijn van de ander, maar elk heeft de ander nodig. Het is dus een groot verlies voor een vrouw om haar echtgenoot te verliezen, de man die haar moest koesteren en liefhebben, wie zij moest voltooien en aan wie zij zich moest onderwerpen wat betreft de Heer. Wezen, met name vaderloze kinderen, leven in moeilijke omstandigheden, want God vertrouwt vaders speciale verantwoordelijkheden toe bij het opvoeden van hun kinderen. Daarom is God vooral begaan met vaderloze kinderen.

De maatschappij staat altijd klaar om te profiteren van weduwen en wezen. Een weduwe in de Bijbelse tijden was kwetsbaar voor velen in de wereld om haar heen. De wereld was toen in wezen een mannenwereld. Maar God was, en is nog steeds, aan de kant van de hulpelozen en de gehandicapten. Hoe dankbaar kunnen we zijn: als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn!

Eugene P. Verder, Jr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW