8 jaar geleden

Psalm 59 vers 17 en 18

“Ik echter zal van Uw macht zingen en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want God is mijn veilige vesting, mijn goedertieren God”.

Dit vers spreekt over dagen van angst. We hebben allemaal te maken met dagen van problemen, zowel in ons persoonlijk leven, in ons gezin of in de gemeente van christenen met wie we samenkomen. Welke hulpbronnen  zijn voor ons beschikbaar om deze dagen te overleven? Hoewel deze psalm profetisch wijst op een toekomstige dag van benauwdheid, de Grote Verdrukking, waarmee het Joodse overblijfsel zal worden geconfronteerd, onze God is Dezelfde, en de geestelijke middelen die beschikbaar zullen zijn voor die dag, zijn precies dezelfde als die beschikbaar zijn voor ons vandaag.

Allereerst spreekt de psalmist over Gods macht. Gods macht is getoond in de schepping (Gen. 1) en ook in de opstanding van de Heer Jezus (Ef. 1:19-20). Dezelfde macht werkt nu in ons leven (Ef. 3:20) zodat het ons ondersteunt in de dag van benauwdheid en onze levens erdoor vormt om meer te lijken op de Heer Jezus (Rom. 8:29)! Ten tweede hebben we Gods genade en goedertierenheid om ons elke dag te steunen. Zijn genade komt fris elke ochtend om in onze dagelijkse behoeften te voorzien (Klaagl. 3:22-23).

Hij is onze Beschermer en Toevlucht. Wanneer we ons overweldigd voelen in onze omstandigheden, laten we dan naar onze Vader en naar de Heer Jezus spoeden om toevlucht te vinden. De apostel Paulus kon zeggen ten tijde van de dag van de benauwdheid: “… maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt” (2 Tim. 4:17). Hij wil bij ons vandaag hetzelfde doen.

Ten vierde, Hij is onze kracht. Onze eigen handen zijn zwak maar “ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13).

Merk op dat, als de psalmist dacht aan alles wat God voor hem was, hij in staat was om te zingen. Mogen wij ook, versterkt door Hem, in staat zijn om zelfs te zingen in de dagen van benauwdheid die we meemaken.

Kevin Quartell, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW