4 jaar geleden

Psalm 55 vers 23

U zult niet wankelen!

 

“Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.”

Is er misschien onder de lezers van vandaag iemand, die zucht onder het gewicht van wat hem wordt opgelegd? Iemand die wanhopig van hart is, die de last van zijn leven niet meer aankan en volledig op de grond ligt?

Vat dit psalmwoord dan persoonlijk op. De Heer roept vandaag zo’n troostend woord tot u. Neem Hem bij Zijn woord en doe precies wat Hij ons hier allen aanbeveelt: “Werp uw zorg op de Heer.”

Hebben we niet allemaal al eens deze deprimerende ervaring gehad, dat alle zorgen en lasten die we niet op Hem leggen, op duizendpoten lijken? Ze blijven terugkomen naar de oude plek! Misschien omdat we proberen om toch nog alleen er uit zien te komen. Of we keken rond voor menselijke hulp en steun en werden teleurgesteld.

Maar onze Heer stelt ons nooit teleur! Vertrouw daarom op Zijn beloften, vertel Hem alles wat u zorgen baart. Ontlast al uw ellende bij Hem en neem ze nooit meer op uw eigen zwakke schouders. Hij zal u onderhouden! Hij Hij zal niet toelaten dat u wankelt!

 

Uit: “Der Herr ist nahe”.

Online in het Duits sins18.05.2008.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW