2 jaar geleden

Psalm 4 vers 2

“Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.”

Psalm 4 is geschreven door koning David. Wij kennen niet de precieze omstandigheden die tot deze psalm hebben geleid. Er waren vele momenten in Davids leven dat hij onder druk stond. Hoewel hij door Samuël tot koning was gezalfd, leefde hij als een voortvluchtige, ternauwernood aan de dood ontsnappend. Soms leek het wel of hij omringd was door zijn vijanden en dat de muren om hem heen steeds sterker werden – een enorme druk.

In de natuurlijke orde der dingen in de fysieke wereld is er, wanneer voorwerpen onder druk worden gezet, een tendens dat het voorwerp krimpt of samentrekt. Dit is niet moeilijk te begrijpen, het is eenvoudig natuurkunde. Met geestelijke dingen is het echter anders. Menselijkerwijs gesproken, zou David geklaagd kunnen hebben dat zijn situatie oneerlijk was: hoewel hij de ware koning was, moest hij van grot naar grot vluchten. Er waren tijden dat zijn eigen volgelingen hem in twijfel trokken en dat zijn vijanden valse beschuldigingen tegen hem uitten, maar hij had geen mogelijkheid om met deze situatie om te gaan. David zegt dat de druk hem niet beperkte en verkrampte, maar hem “verruimde”! Uitdagingen – zelfs als ze onaangenaam zijn – zullen ons op de lange duur geestelijk doen groeien (Rom. 5:3-5). Er is een “evangelie” in het land dat in werkelijkheid een “ander evangelie” is (Gal. 1:6), maar het is verbazingwekkend wijdverbreid. Het gaat ongeveer zo: “Als je in Jezus Christus gelooft, zul je rijk worden, je zult een groot huis hebben, je zult nooit ziek worden, en je zult nooit een tragedie of moeilijkheden meemaken.” De Heer Jezus heeft echter gezegd dat u verdrukking in de wereld zult hebben (Joh. 16:33). Vrees niet, geliefde heilige, want deze dingen kunnen je alleen maar “vergroten”!

 

B. Reynolds;© The Lord is near

Online seit dem 16.01.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW