2 jaar geleden

Psalm 39 vers 8

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!.”

 

Balans opmaken

 

De bekende Zweedse dichter Strindberg heeft kort voor zijn sterven de volgende woorden gesproken: “De balans is opgemaakt.” In zijn leven had hij tegen een aantal verkeerde ideeën gestreden en enkele geschriften gepubliceerd om de wereld een te verbeteren. Hoe merkwaardig is het dat hij zondagavond om 9 uur, toen hij voor de laatste maal goed bij bewustzijn was, de Bijbel nam – die tijdens zijn gehele ziekte naast hem gelegen had – en zei: “Mijn afrekening met mijn leven is klaar, de balans is opgemaakt.” Op de Bijbel wijzend, voegde hij eraan toe: “Het enige echte leven is hier te vinden.” 

Is het niet een geweldige afrekening, die de mens aan het eind van zijn leven moet houden, wanneer hij de waarde en de waardeloosheid van alle dingen, die hij najoeg, voor ogen heeft? Hoe waardeloos, ja, belachelijk komt hem dat alles voor, waarnaar hij gestreefd heeft. Geld, eer, roem, geluk – alles zinkt in stof en as.

Wij staan nu aan het einde van het jaar. Weer is een jaar van het leven voorbij gevlogen. Sta nu eens stil, vandaag of vanavond, aan het eind van dit jaar. Maak de balans op van het vervlogen jaar.

Als je eerlijk bent, als je jezelf beproeft in het licht van God, moet je dan misschien ook zeggen: het meeste waarvoor ik mijn kracht gebruikte, was voor de eeuwigheid waardeloos. Hoeveel gemiste kansen, verspilde tijd, nutteloze woorden, enzovoorts, hebben wij te betreuren als we alles in Zijn licht bezien.

Mogen we heilige besluiten nemen om in het nieuwe jaar in getrouwheid en toewijding voor Hem te leven en Hem te dienen. Moge onze hoop te midden van alle vergankelijkheid op Hem alleen gericht zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW