2 jaar geleden

Psalm 37 (2)

Bijbelgedeelte: Psalm 37 vers 12-40

Deel II

“Want de HEERE heeft het recht lief …” (Ps. 37:28).

In de wereld lijken alle normen van het recht verdraaid. Mensen die zich noch om God, noch om geboden bekommeren, leven in voorspoed en de rechtvaardige zucht. De psalmist kijkt echter over de aardse gebeurtenissen heen: er is een God Die gerechtigheid liefheeft en Die uiteindelijk gerechtigheid zal oefenen. Later zullen de goddelozen worden geoordeeld, maar toekomstige zegeningen wachten op de rechtvaardigen (vs. 22,29). Daarom is de ware levensregel van de mens: zich afkeren van het kwaad en het goede doen (vs. 27).

Waaraan herken je eigenlijk een rechtvaardig persoon? Eerst en vooral, zegt David, kan je dit herkennen in de woorden van iemand: “De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, zijn tong spreekt het recht” (vs. 30). De mond stroomt over waarvan het hart vol is. Wanneer iemand “de wet van God in zijn hart heeft”, blijkt dat uit zijn woorden en daden. Het was hetzelfde met de Heer Jezus. De wet van God was diep in Zijn binnenste (Ps. 40:9).

Vooral de Heiland ervoer in Zijn leven veel vijandschap van de goddelozen, maar God heeft Hem verhoogd en Hem een ​​plaats op Zijn troon in de hemel geschonken. De Heer redt en verhoogt de rechtvaardigen, maar de goddelozen roeit Hij uit. Pas op, roept de psalmist ons toe. Als een mens gezegend wil worden, kan dat alleen door de Heer. Hiervoor moet men bescherming zoeken bij de Heer en Zijn recht alleen zoeken bij de God, Die gerechtigheid liefheeft.

Slot.

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.04.2012

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW