4 jaar geleden

Psalm 34 vers 8

“Proef en zie dat de HEERE goed is.”

Heb je al ontdekt wie de Heer is, hoe goed en hoe trouw Hij is en hoe zeker het is om bescherming bij Hem te zoeken? Deze vragen kunnen niet alleen theoretisch worden beantwoord. Zeker, Gods Woord vertelt ons genoeg over Hem, en in deze psalm vinden we er een voorbeeld van. Maar wat vooral opvalt in dit loflied is, dat David graag iedereen wil vertellen wat hij met de Heer heeft meegemaakt. Ook David kende de Heer uit de Bijbel (boeken van Mozes en Jozua). Maar toen hij in de problemen zat, liet de Heer Zich in de praktijk zien. En dat bracht David ertoe deze psalm en vele andere psalmen te schrijven. “Proef en zie dat de HEERE goed is!”

Laten we eens kijken naar de omstandigheden waarin David deze psalm schreef. David was op de vlucht voor Saul en had in nood zijn toevlucht bij de Filistijnen gezocht. Het was geen slimme zet en het was hem bijna noodlottig geworden. Om zijn leven te redden, had hij zich als een waanzinnige gedragen. In plaats van op te scheppen over zijn sluwheid, schrijft hij een loflied en een dankpsalm voor de Heer. Hij had zichzelf moeten vernederen en had ervaren hoe dicht de Heer hem nabij was geweest. De Heer woont in de hemel en is hoog verheven, maar Hij woont ook bij mensen met een gebroken hart.

We hoeven ons niet te schamen als we niet weten hoe het verder moet, en we hoeven niet te wanhopen als we in allerlei moeilijke situaties verstrikt zijn. Het “enige” wat we moeten doen, is op de Heer vertrouwen, naar Hem opzien en Hem vrezen. Dan zullen we merken, dat Hij als een muur om ons heen is. We zullen Zijn redding en nabijheid ervaren – en er zal een lied op onze lippen zijn, een lofzang zal uit ons hart oprijzen. Eigenlijk zegt David in deze psalm: “Maak de HEERE met mij groot, want ik heb daar alle reden toe.” Ieder die met Hem de weg gegaan is, kan dit bevestigen.

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.03.2012.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW