6 jaar geleden

Psalm 31 vers 2a

“Tot U, HEERE, heb ik mijn toevlucht genomen”.

Koning David die dit schreef had in zijn leven een persoonlijke beslissing genomen. Hij had zijn verwachting op de HEERE gesteld. Een koning had de macht over een koninkrijk en had kunnen denken, dat hij het zelf wel allemaal af kon, maar dat deed koning David niet. Hij verwachtte alles van de HEERE. Wat een voorbeeld voor degenen die zijn gekocht door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hebt u uw vertrouwen al op de Heer Jezus gezet? Hij wacht op u.

En wat mooi, dat we mogen weten als gelovige dat we onze toevlucht bij Hem mogen zoeken en onze schuilplaats bij de Allerhoogste (Ps. 91:1-4; 9-16).

We mogen net als een koning David, heel ons leven in Zijn hand stellen, en dan zal Hij ons de weg tonen die wij moeten gaan. En als er moeilijke momenten zijn in het leven (die had koning David ook), mogen we onze toevlucht bij Hem zoeken. En in gebed alles wat zo moeilijk is en wat we niet begrijpen bij Hem brengen. En dan zal Hij op Zijn tijd en Zijn wijze uitkomst geven, want onze tijden zijn in de hand van de Heer (Ps. 31:16a).

Wat fijn is dat te weten!! Als we dat meer en meer begrijpen, dan wordt het leven misschien niet anders, maar wel makkelijker. Want Hij weet wat goed en nodig is voor Zijn kinderen.

Jorim Kranenborg

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW