4 jaar geleden

Psalm 30 vers 6

“Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich”.

Vreugde in de morgen

 

De tekst van vandaag wordt vaak gebruikt op posters of op christelijke wenskaarten. Het is echter veel meer dan alleen een ‘gemeenplaats’ en het verdient een grondig onderzoek. De psalmist was onder de disciplinaire hand van God geweest, maar Zijn tuchtiging was tijdelijk in vergelijking met het grotere geheel der dingen. Zijn tucht is “maar voor een ogenblik” en is “tot ons nut, opdat wij aan Zijn heiligheid deel zouden krijgen” (Hebr. 12:10). Maar Zijn “goedgunstigheid is een leven lang”, het is niet eb en vloed of ten onder gaan met het wel en wee van onze geestelijke toestand. 

De tweede zin van dit vers is vergelijkbaar met de eerste. Wenen is tijdelijk, en zolang de “nacht” duurt, maar maakt plaats voor blijdschap in een morgen zonder einde! In feite betekent het woord “duren” in het Hebreeuws letterlijk “herbergen”. Wenen is als een gast of een huurder die ’s morgens weg moet; het is geen permanente bewoner. 

Misschien was het dit vers dat de Heer Jezus in gedachten had in de nacht van Zijn verraad toen Hij tegen de discipelen zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden” (Joh. 16:20). Christus bereidde hen voor op Zijn dood en opstanding en de gevolgen daarvan voor hen. Ze waren traag in het begrijpen van zijn woorden en begrepen ze pas echt toen de gebeurtenissen plaatsvonden. De wereld zou zich verheugen over de dood van Christus – een ernstige karakterisering van het hart van de mens. Zij zouden echter in diepe droefheid zijn, maar hun droefheid zou op de morgen van de opstanding veranderen in vreugde! We leven momenteel in de “nacht” van de verwerping van Christus en de “vorst van deze wereld” schijnt zijn zin te hebben. Maar zeer binnenkort zal er een nieuwe morgen op deze wereld verschijnen, en nooit meer verdwijnen. Christus is waarlijk opgestaan!

Brian Reynolds; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW