6 maanden geleden

Psalm 3 vers 6

“Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.”

 

Het geheim van de vrede

Hoe indrukwekkend en eenvoudig is dit vers! Is het zo met ons? Wanneer een moeilijkheid ons treft, rust ons hart dan werkelijk in God, onze Vader? Wanneer problemen groter of talrijker worden, laat onze geest dan rust, blijft onze slaap zoet? Liggen we neer en staan we weer op alsof alles om ons heen vrede is, wetende dat God er is en alles tot Zijn beschikking staat? Staat Hij zo tussen ons en onze nood of tussen ons en degenen die ons lastig vallen? Als dit zo is, wat kan ons dan treffen?

Duizenden vijanden doen er niet toe als God er is. Zelfs een groot leger, zoals de Assyriërs, verdwijnt voordat het moeilijkheden kan veroorzaken of zijn dreigementen kan uitvoeren, die immers alleen maar zijn bewuste angst verraden (zie Jes. 37:21-36). Wij zijn dwaas als wij de moeilijkheden en problemen afmeten aan onze kracht in plaats van aan de macht van God. Hij is er immers voor ons, omdat wij Hem toebehoren! Welke rol speelden de steden van Kanaän, die groot waren en versterkt tot in de hemel (Deut. 1:28), toen hun muren instortten bij het geluid van de galmende bazuinen? Kon Petrus beter op kalm water lopen dan op de woelige golven? Onze wijsheid ligt in het door geloof begrijpen, dat wij zonder de Heer Jezus en zonder Zijn hulp niets kunnen, maar met Hem kunnen wij alle dingen doen wat naar Zijn wil is.

Het geheim van vrede is rekening houden met Hem en Zijn grootheid en macht. Dan vinden we vrede in Hem en door Hem. We zullen meer dan overwinnaars zijn als er moeilijkheden komen. We moeten helemaal niet ongevoelig zijn voor beproevingen. Maar wanneer ontberingen komen, zullen we vooral Hem en Zijn tedere zorg bijzonder ervaren.

Heer, te midden van de gevaren
van de vijandige boze wereld
kan ik dagelijks ervaren
dat uw arm mij stevig vasthoudt.
U staat trouw aan mijn zijde,
U beschermt mij tegen de vijand,
U geeft mij vertrouwen en vreugde
Als alles donker lijkt
U wilt mijn hart vullen
in mijn dagelijks leven hier.
Ja, al mijn bronnen
Ik vind ze in U.

John Nelson Darby; © www.haltefest.ch

Jaargang 2021; nummer 1; bladzijde 3

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW