18 jaar geleden

Psalm 27:5

Velen van ons zijn al eens in de bergen op pad geweest. Het panorama, dat vanaf deze hoogte te zien is, is altijd weer zeer indrukwekkend. Maar daar wandelen kan ook gevaarlijk zijn. Het weer slaat vaak in korte tijd om en de wandelaar wordt door regen, onweer, sneeuw of mist verrast. Als men bij zulk een weersverandering al vermoeid is of als het donker wordt, is men blij als er in de buurt een berghut is, waar men een onderkomen vindt. In zulk een berghut is men geborgen. Men vindt daar beschutting tegen storm en kou, en men kan in alle rust afwachten tot het weer beter wordt.

Ook in het leven van een Christen kan er storm en noodweer zijn. Het verloopt niet allemaal glad en het gaat niet allemaal over zonnige heuvels. Maar in alle zorgen en nood van het dagelijkse leven kennen we een plaats waar we geborgen zijn. God Zelf heeft voor ons een "berghut" bereid, ja, Hij Zelf wil ons geborgenheid en zekerheid geven in Zijn nabijheid en gemeenschap.

Er zijn veel dingen die ons onrustig en angstig kunnen maken: ziekte, pijn, tegenstand, teleurstellingen, droefheid en nood, oorlogsgeweld. Onze God weet alles. In zulke ogenblikken komt Hij naar ons toe en zegt als het ware: "Kom binnen bij Mij in de berghut. Hier ben je geborgen". Hij kent onze situaties beter dan ieder ander. Hij houdt meer van ons dan de beste vriend ons ooit kan liefhebben. Hij laat ons ook zeggen door de profeet Jesaja: "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme … zo zal Ik toch u niet vergeten" (Jesaja 49:15). Dat geeft ons moed bij Hem geborgenheid en zekerheid te zoeken.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW