5 jaar geleden

Psalm 27 vers 4

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel”.

Ben je vandaag in het heiligdom geweest?

Ben je bang? Zijn de moeilijkheden van het leven zich bij jou aan het ophopen? We kunnen denken bij het lezen van het vers van vandaag dat David in zeer rustige en vreedzame omstandigheden leefde. Maar de context waarin het werd geschreven onthult dat dat helemaal niet het geval was.

Strijd en angst waren aan de orde van de dag voor koning David. Zelfs hoewel hij angstig was, en oorlog tegen hem dreigde uit te breken, en zijn vijanden hem bedreigden, was hij vol vertrouwen. “… al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop” (vs. 3). Hoe heeft David dit vertrouwen gekregen? De remedie voor angst was dat de HEERE zijn “licht en heil” (vs. 1) was. Maar waar leerde hij dit? Het was in het huis van de Heer dat zijn vertrouwen in de genade en de kennis van God werd gevoed. En zo zal het ook voor ons zijn, als we ernaar verlangen in Zijn tegenwoordigheid Hem te zoeken met een onverdeeld en oprecht hart.

Het enige verlangen van David was om te verblijven in de tegenwoordigheid van God en “de lieflijkheid (letterlijk ‘de heerlijkheid’) van de HEERE te aanschouwen”. Hij verlangde ook “te onderzoeken in Zijn tempel”. Elke gelovige zou deze twee dingen moeten opmerken – want zij zijn het tegengif tegen angst en ontmoediging.

In de eerste plaats: omdat we bezig zijn met de heerlijkheid van Christus worden wij “veranderd” naar Zijn beeld. Hoewel de feitelijke verandering tot de opstanding wacht, kunnen we toch in deze nederige lichamen worden veranderd in morele gelijkenis met Christus (2 Kor. 3:18; Fil. 3:21).

Ten tweede kunnen we God vragen. Het is in het “heiligdom van God” dat we in moeilijke tijden vragen kunnen stellen en van Gods wegen kunnen leren. Asaf was hiervan verzekerd in Psalm 73 vers 16-17. Dit zal inderdaad de ervaring en het deel zijn van allen die vragen.

Ben je vandaag in het heiligdom geweest?

Brian Reynolds, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW