7 maanden geleden

Psalm 27 vers 14

“Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”

Wacht op de Heer!

 

Wacht zonder ophouden! Laat uw wachten een wachten op de Heer zijn! Hij is het wachten waard. Hij stelt de ziel die op hem wacht nooit teleur.

Terwijl u wacht, houd moed. Verwacht grote bevrijding en wees bereid God daarvoor te prijzen.

God is vol van kracht en kan die daarom overbrengen aan hen die het nodig hebben. Houd moed, want de Heer zal u Zijn sterkte geven en u zult kalm zijn in de storm en vreugdevol in het verdriet.

Hij die deze regels schreef kan spreken zoals David deed: “Wacht op de HEERE.” Ik zeg het inderdaad. Ik weet door lange en diepe ervaring, dat het goed voor mij is om op de Heer te wachten.

 

Wacht, o mijn ziele, wacht op de Heer.
Wat u ontviele, Hij nimmermeer.
Wees onversaagd: ‘t morgenlicht daagt.
Ziet gij reeds niet ‘t hemels verschiet?
Dreigen de noden, heeft niet uw God
hulpe geboden in ‘t hach’lijkst lot?

 

Charles Haddon Spurgeon

Online in het Duits sinds 20.04.2007.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW