2 jaar geleden

Psalm 23 vers 2

Vrede in hart

 

Zelfs temidden van de woeste golven van de corona …

 

“Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren” (Ps. 23:2).

De stille wateren in Psalm 23 spreken van de kalmte van het hart. Het gaat niet per se om vreedzame omstandigheden, maar om vrede en rust van het hart, ongeacht de omstandigheden. Herinneren we ons de prachtige passage in Jesaja 26 vers 3? “U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Er staat niet: “U zult hem naar een vredige omgeving leiden.” Het gaat meer om het feit, dat we in volmaakte vrede kunnen zijn te midden van omstandigheden waarin alles tegen ons lijkt te zijn.

De Heer Jezus Zelf is hierin een voorbeeld voor ons. Denk aan de gebeurtenis die plaatsvond op het meer van Galiléa toen er een grote storm uitbrak. De wind waaide en de golven sloegen uit alle macht tegen en in het kleine scheepje, waarmee Hij onderweg was, en het leek alsof het zou worden gebroken en ten onder zou gaan door de woeste stormwind. Iedereen in het schip, hoewel ervaren schippers, was doodsbang; op één na: en “Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen” (Mark. 4:38). Waarom strekten de discipelen zich niet gewoon naast Hem uit en namen deel aan de vrede, die Zijn hart vervulde? Ze maakten Hem wakker uit Zijn slaap – en met drie woorden bracht Hij de woeste golven onder Zijn voeten tot zwijgen, zoals een man zijn hond aan zijn voeten roept. “Zwijg, wees stil!” (Mark. 4:39). Maar deze discipelen waren net zo veilig in de storm als toen er een grote stilte op het meer viel, en er was geen reden waarom ze niet zouden hebben kunnen deelnemen aan Zijn vrede.

De Heer kan Zijn vrede in ons hart leggen, maar we hebben een ‘kussen’ nodig om ons hoofd op te laten rusten, anders kunnen we niet van de vrede genieten. Welk ‘kussen’ had Jezus dan om Zijn hoofd op te leggen? Het was het kussen van de onveranderlijke liefde van Zijn Vader.

Hij wist, dat de teugels stevig in Zijn hand waren. De woeste, tollende golven stonden onder Zijn controle, en in de zekerheid van de onveranderlijke liefde van Zijn Vader kon Hij rusten; en Hij geeft ons dezelfde liefde, dat ook wij daarop rusten.

 

J.T. Mawson; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.10.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW