6 jaar geleden

Psalm 22 vers 2

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?”

“Ik ben de goede Herder; de goede herder legt Zijn leven af voor de schapen … Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijne en de Mijne kennen Mij …” (Joh. 10 vers 11 en 14).

Psalm 22, 23 en 24 vormen een kostbare trilogie in de heilige Schrift. Zij spreken in volgorde van de Goede Herder, de Overste Herder en de Grote Herder. Vandaag richten we ons op Psalm 22, waar we de Goede Herder vinden, bereid om te lijden en te sterven voor Zijn schapen. De psalm begint met de hartverscheurende kreet “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”. Deze woorden komen van de lippen van de Redder op het kruis, waaraan goddeloze mannen Hem hadden genageld en toen gingen zitten en Hem zagen lijden. Hun verharde harten bespotten Hem en zagen geen schoonheid in Jezus.

Nadat de mensen hun haat op Hem hadden losgelaten, sloot de duisternis dit schouwtoneel. Jezus was alleen met Zijn God en vroeg: “… waarom hebt U Mij verlaten”. Nu, in Zijn diepste nood, kwam er geen antwoord. Maar Jezus wist het antwoord. Hij was gezonden om de zonde weg te doen door Zijn bloed aan het kruis te vergieten. Aan het eind van de drie uren van duisternis riep Jezus opnieuw met luide stem: “Het is volbracht” (Joh. 19:30).

In Johannes 10 vinden we ook dat de Goede Herder niet aan Zichzelf denkt, maar aan de schapen die de Vader Hem gegeven heeft (vs. 29). De Herder weet dat de schapen hulpeloos zijn in het aangezicht van de vijand, die niet om schapen geeft. Maar de schapen zijn kostbaar voor Hem en Hij was bereid onuitsprekelijk lijden en smart en zelfs de dood te verdragen in het belang van de schapen. Deze innerlijke gevoelens worden beschreven in Psalm 22, maar in Johannes 10 zien we hoe kostbaar we zijn in de ogen van de Vader. Niets kan ons nu schaden; evenmin kan iemand ons uit de hand van de Vader rukken. We zijn veilig voor alle eeuwigheid, maar tegen zo’n hoge prijs. Verlost door het kostbare bloed van Christus.

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW