7 maanden geleden

Psalm 142 vers 4

“Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad.”

David ging van onbekendheid naar bekendheid toen de profeet Samuël naar het huis van David kwam en hem zalfde als de volgende koning van Israël. De roem van David groeide nog meer toen hij Goliath versloeg. David werd een zeer succesvolle bevelhebber en werd een begrip (1 Sam. 18:30). De beste vriend van David was de zoon van de koning, Jonathan, en hij trouwde zelfs met één van de dochters van Saul.

Hierdoor werd de koning erg jaloers op David en probeerde verschillende keren met een speer het leven van David aan te vallen! David vluchtte eerst naar Gath, de stad van het volk dat hij had verslagen toen hij de Filistijnse reus Goliath doodde! In Gath doet David uiteindelijk alsof hij waanzinnig is! Dit was een dieptepunt in Davids leven!

Door te vluchten voor Saul had David zijn vrouw Michal (die later zou terugkeren), zijn familie (die ook later naar hem toe kwam), zijn baan als bevelhebber in het leger van Saul, zijn geestelijke raadsman Samuël die gestorven was terwijl hij op de vlucht was, zijn beste vriend Jonathan, zijn zelfrespect en zijn zekerheid verloren! Hij had alles verloren wat iets voor hem betekende!

Maar we moeten er bij vermelden, dat God vaak op mysterieuze manieren werkt. De Heer gebruikt de grot van Adullam om David tot inkeer te brengen, om hem weer op te bouwen, om hem te gebruiken om anderen te bemoedigen, en om Zijn doelen voor zijn leven te kunnen volbrengen! Soms is het in de donkerste grotten van ons leven, dat God Zijn diepste werk in ons doet, zodat Hij ons kan gebruiken!

David sprak mondeling met de Heer tijdens deze donkere tijd in zijn leven! De Heer is altijd aanwezig, zelfs in de donkerste tijden. Wij hebben toegang tot Zijn aanwezigheid om onze zorgen op Hem te werpen (Hebr. 4:14-16; 1 Petr. 5:7).

David had alles verloren, maar toen hij zijn hart uitstortte voor de Heer, leerde hij dat de Heer zijn deel was (Ps. 142:6)! Al onze bronnen en voeding worden in Hem gevonden. Hij is niet alleen onze levensbron, maar ook ons leven (Kol. 3:4), en Hij is ons deel!

David begon te leren hoe God was en loofde Hem om Wie Hij was (Ps. 142:8)! David richtte zich niet langer op wie of wat hij verloor, maar op Wie er met hem was!

Vergeet niet, dat de Heer bij u is, wanneer u zich in een grot bevindt. Werp uw zorgen op Hem en rust in Zijn trouw. De Heer wordt verheerlijkt als we op Hem vertrouwen in de donkerste uren van ons leven!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW