9 jaar geleden

Psalm 119 vers 162

“Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt” (Ps. 119:162).

90 jaar geleden rende een hond over een binnenplaats van een zendingshospitaal in de omgeving van Shanghai in China. Terwijl hij rondsnuffelde op zoek naar eten vond het dier op de bodem van een vuilniscontainer een gedeelte van een oud boek. Hij pakte het beet en droeg het in zijn bek naar een militair kamp in de buurt.

De soldaten merkten het dier met de buit in zijn bek op. Uit nieuwsgierigheid joegen zij achter de hond aan en gristen de bedrukte bladzijden uit zijn bek waarna zij deze begonnen te lezen. Het was een deel van een Chinese bijbel en wel enkele pagina’s uit het Oude testament.

De soldaten werden ingeleid in de oude Bijbelse verhalen die vertelden hoe God lang geleden mannen en vrouwen van geloof en zelfs het hele volk Israël leidde. Maar ze waren teleurgesteld toen ze ontdekten dat het boek niet meer compleet was. Terecht veronderstelden zij dat de hond de bladzijden op de binnenplaats van het zendingshospitaal gevonden had; dus gingen zij daarheen en vroegen om een ongehavende kopie van het boek: de hele Bijbel. De directeur van de zending gaf hen enkele kopieën maar het was niet genoeg om allen, die het Woord van God wilden lezen, tevreden te stellen. Er moest een tweede en derde maal extra Bijbels gegeven worden.

Naarmate de tijd vorderde woonde een toenemend aantal soldaten de Bijbelklassen bij die door het hospitaal georganiseerd werden. Later werd een zendeling uitgenodigd om het goede nieuws van Jezus Christus op verschillende achtereenvolgende dagen te prediken en uit te leggen. Het resultaat was dat vele soldaten Christus als hun Heiland aannamen.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW