1 jaar geleden

Psalm 116 vers 7 (1)

“Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.”

De blik in de achteruitkijkspiegel

Goede chauffeurs kijken steeds in de achteruitkijkspiegel. Je moet het echter niet overdrijven, anders kom je snel tegen een boom terecht. De principiële blikrichting kan alleen zijn: naar voren.

Het is vergelijkbaar met het leven van een christen. Een christen kijkt terug om de goedheid van God te zien en om daardoor moed te krijgen. Hij kent ook zijn mislukkingen en zal in de toekomst op zijn hoede zijn. Maar toch is het volgende van toepassing: blijf alsjeblieft niet voortdurend achterom kijken. De problemen van het verleden zouden ons vandaag niet langer meer moeten belasten.

De dichter van Psalm 116 keek ook terug. Hij denkt aan een tijd waarin de banden van de dood hem omhulden (vs. 3). Maar hij denkt er ook aan hoe God hem redde (vs. 6). En dan zegt hij bij zichzelf: “Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.”

Zo is het juist: toen hij zich realiseerde, dat hij last had van het verleden, floot hij zijn ziel terug. Hou op! Schrik niet! God heeft me goed gedaan! Nu is het de tijd om het leven aan God te wijden en Hem te loven (vers 14,17).

 

Gerid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.02.2008.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW