2 jaar geleden

Psalm 11 vers 3; 1 Petrus 5 vers 10

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?”
“De God van alle genade … zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten.”

De schaal van Richter is een instrument dat de intensiteit van aardbevingen meet. Aardbevingen en trillingen zijn er altijd geweest, maar door de moderne communicatiemiddelen horen we er steeds vaker over. Ze verwoesten hele gebieden en veroorzaken ontelbare doden. Jezus Christus profeteerde dat ze in de laatste dagen zouden voorkomen.

Als er een instrument zou bestaan om te meten wat vandaag onze morele grondvesten schudt en vernietigt, bijvoorbeeld in gezinnen en huizen, zou er nog meer worden ontdekt. Alles wat ooit stabiel leek, wordt nu in twijfel getrokken. Onze wereld is vol geweld en valsheid: “De aarde zal hevig waggelen als een dronkaard” (Jes. 24:20).

Wat kan de gelovige doen in zo’n wereld? Niets spectaculairs. Maar hij kan zijn vertrouwen op God stellen en rechtvaardig leven door zich van het kwaad te onthouden. Dat is het punt! Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wij kunnen het kwaad in ons leven wel weerstaan. Zo’n manier van leven, ook al is die bescheiden, kan een sterke invloed hebben overal om ons heen.

De Bijbel waarschuwt dat het kwaad in hevigheid zal toenemen voordat Christus wederkomt. Wij, als christenen, hoeven dus niet geschokt te zijn, als we zien dat immoraliteit en geweld toenemen. Onze aanwezigheid in de wereld zal niet nutteloos zijn als wij getuigen voor Christus, de Vredevorst. Hij geeft vrede aan wie zich aan Hem toevertrouwt: vrede voor het geweten en vrede van hart en geest, zelfs in de moeilijkste tijden.

The Good Seeds

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW