1 jaar geleden

Psalm 103 vers 22

“Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.”

Voor mij ligt een ansichtkaart, waarop ik van heel dichtbij een vlinder zie, die op één van de twee gele bloemen zit. Ik gebruik deze ansichtkaart als bladwijzer en daarom bekijk ik haar steeds weer opnieuw. De vleugels zijn in verhouding met het lichaam zeer groot, maar teer en symmetrisch van patroon, zodat ik onwillekeurig de macht en de grootheid van de Schepper wel moet bewonderen. Maar mij valt niet alleen Zijn wonderbare scheppingskracht op, die door en aan Zijn schepselen zichtbaar wordt, maar ik moet ook aan Zijn grote liefde tot ons mensenkinderen denken. Hij heeft zeker in de eerste plaats de schepping voor Zichzelf zo heerlijk in het leven geroepen, maar sommige schepselen staan toch in een directe betrekking tot ons mensen, zodat ook wij ons kunnen verblijden door hen te bewonderen.

Heeft u wel eens echt de tijd genomen om in alle rust één van deze kleine wezens onder de loep te nemen, die ons steeds omringen, ook als het ‘slechts’ insecten zijn? Dan moet u erkennen, dat alleen God zo’n kunstwerk geschapen kan hebben. En als u dat gelooft, looft Hem dan en breng Hem de eer die Hem toekomt.

En als wij Hem door genade mogen kennen, niet alleen als Schepper en Onderhouder van alle dingen, maar bovenal als onze Heer en Heiland, gaan wij achteloos aan al deze schoonheden voorbij? Laten wij eens rustig de tijd nemen en onze ogen openhouden voor de dagelijkse wonderwerken in de natuur om ons heen! En die tijd hebben we nu toch wel meer als voorheen vanwege de corona-virus?

Elihu moest de zwaarbeproefde Job vermanen met de woorden: “Blijf staan en let op de wonderen van God” (Job 37:14). Ja, Hem alleen komt de bewondering en de dank toe!

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW