7 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”

Een boom geplant aan waterbeken

Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze niet lijken op bloemen die vandaag bloeien en morgen verwelkt zijn, maar eerder op een boom die voortdurend groeit en steeds meer vrucht voortbrengt.

Wie zijn leven met God leidt, is nooit zonder hulp in de veranderende omstandigheden van het leven. Zoals de illustratie van de boom geplant aan waterbeken ons laat zien, drogen de diepe, verborgen bronnen nooit op, zelfs niet als er perioden zonder regen of dauw zijn. De wortels van de boom absorberen het levengevende water ongezien, zodat er zelfs in een “jaar van droogte” geen zorgen hoeven te zijn (verg. Jer. 17:8). Op dezelfde manier ontvangen gelovigen in tijden van nood voeding en kracht door het Woord van God en ook door Christus Zelf. Zo wordt er vrucht voortgebracht op zijn tijd. De Heer Jezus zei: “Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht” (Joh. 15:5).

Naast vrucht voor God is er ook een geloofwaardig getuigenis voor Hem in de wereld. Dit wordt gezien in de bladeren die niet verwelken. Ten slotte, wie het Woord van God liefheeft en zich ermee voedt, zal voorspoedig zijn. Wat hem ook overkomt, hoe de wereld hem ook beoordeelt of behandelt, hijzelf zal zich verheugen in de zegen en goedkeuring van God.

 

© The Good Seed

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW