8 jaar geleden

Prettige Kerstdagen …

“Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg” (Luk. 2:6-7).

Prettige Kerstdagen – Fröhliche Weihnachten – Merry Christmas – Joyeux Noël! – Kala Christougenna! – Feliz Navidad! – Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva! – Boas Festas! – Wesolych Swiat! – Buon Natale!

In verschillende talen over de hele wereld gezongen of gezegd – De wens “Prettige Kerstdagen” hoor je heel vaak. Maar waarom eigenlijk? Waarom juist “prettige” Kerstdagen? Natuurlijk, je bent met je familie en dierbare vrienden bij elkaar, je geeft geschenken en het is lekker eten. Maar de echte reden voor de vreugde is het niet, want dan zou met de feestdagen ook de vreugde eindigen.

Naar het ware antwoord hoeft men niet lang te zoeken, want bij Kerstmis hoort ook het kerstverhaal, de geschiedenis van de geboorte van Jezus. In de Bijbel staat:

“En de engel zeide tot hen: Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap […] Want u is heden een Heiland geboren, die Christus [de] Heer is, in [de] stad van David” (Luk. 2:10,11).

De Zoon van God wordt mens (Joh. 1:14) en komt naar deze aarde, geboren uit een maagd in een stal in Bethlehem. De engel die aan de herders in het veld verschijnt, verkondigt hen, dat dit een reden voor grote vreugde is!

Maar wat heeft dat te maken met ons vandaag, met jou, met u en mij? De engelen vertellen de herders ook dat de Verlosser is geboren. Dat maakt het pas verbazingwekkend. Als een Redder komt, dan moet iemand in nood zijn, en dat is nauwelijks een reden voor vreugde. Nee, dat is het ook niet, want een hele mensheid is in nood – in zondennood.

Romeinen 3 zegt:
“Er is geen rechtvaardige, ook niet één” (vs. 10).
“Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” (vs. 12).
“Want allen hebben gezondigd” (vs. 23).
“Want het loon van de zonde is de dood” (Rom. 6:23).

Dat is het oordeel van de heilige en rechtvaardige God over alle mensen – ook over u, jou en mij. Het kan zijn dat we onszelf niet zo zien, maar in de Bijbel vertelt God ons hoe Hij over ons denkt en dat alleen is doorslaggevend. Al elke leugen, elke haatdragende gedachte, elke begerige blik maakt ons schuldig voor God. Daar – dat moet waarschijnlijk iedereen toegeven – zijn we allemaal schuldig, op ons allen staat de doodstraf! Nog steeds kan men geen reden tot vreugde zien. Maar tot deze erkenning moet men eenmaal komen, wanneer men diepgaande en voortdurende vreugde hebben wil. Maar hoe komen we daaraan?

Jezus Christus zegt van Zichzelf dat Hij is gekomen om “het verlorene te zoeken en te behouden (redden)” (Luk. 19:10). Dát is een reden voor vreugde! Want als we eenmaal erkend hebben, dat we voor God schuldig en verloren zijn, dan mogen we nu horen dat Jezus Christus juist voor ons gekomen is, om ons te zoeken en te redden. Daar aan het kruis van Golgotha stierf Hij in het oordeel van God vanwege onze zonden! Hij leed daar onder de gevolgen van de zonde – de dood (verg. Rom. 6:23)! De straf die wij verdiend hebben, heeft Hij daar gedragen (zie Jes. 53:5). De toorn van God, die in feite ons vanwege al onze zonden had moeten treffen, trof Hem daar met volle kracht, hoewel Hij onschuldig was! Waarom?

“… opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16).

Dat, wat Jezus deed aan het kruis, geldt voor iedereen die gelooft in Jezus Christus en persoonlijk aanneemt, dat de straf die Jezus daar leed, eigenlijk zijn eigen straf was. En als je dat niet gelooft?

“… maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Joh. 3:36).

Wie niet in Jezus Christus gelooft, op hem blijft de toorn van God. God moet en zal eens een ieder voor zijn zonden oordelen, die niet in Jezus Christus geloofd heeft. Zulke mensen “vieren” met Kerstmis de geboorte van hun rechter!

Maar wie in Jezus Christus gelooft en met zijn zonden in gebed bij Hem komt en om vergeving vraagt, die kan zich werkelijk over de geboorte van zijn Redder verblijden – elke dag van het jaar!

“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten” (Hand. 16:31).

In deze zin: Vrolijke Kerstdagen!

Friedemann Werkshage, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW